Data rozpoczęcia szkolenia:

04.03.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Doświadczenie wskazuje, że większą efektowność odnosi się w ramach dobrze przygotowanego i przeprowadzonego procesu restrukturyzacji (uzdrowienia) podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, niż w ramach procedury przymusowego zaspokojenia roszczeń. Aktualnie obowiązuje ograniczenia w zakresie egzekucji z majątku gospodarstw rolnych skłaniają do poszukiwania bardziej efektywnych metod odzysku wierzytelności. Proces restrukturyzacji umożliwia również uniknięcie zbędnych kosztów procesów sądowych oraz zapewnia lepszy odbiór banków w lokalnym środowisku.

Uczestnicy procesu restrukturyzacji mogą wykazywać rozbieżności interesów. W tym kontekście ważne jest, aby formalna strona tego procesu zapewniła bankowi bezpieczeństwo prawne, a także ułatwiła przymusowe dochodzenie roszczeń, w razie niepowodzenia czynności restrukturyzacyjnych.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Przedmiotem szkolenia jest omówienie zasad i trybów restrukturyzacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, z podziałem na trzy zasadnicze procedury (procesy) restrukturyzacyjne:
 • restrukturyzacja pozasądowa, polegająca na ustaleniu warunków i zasad spłaty i zabezpieczenia zobowiązań kredytowych w ramach indywidulanych negocjacji pomiędzy bankiem a producentem rolnym, bez wykorzystywania formalnej procedury sądowej, przy czym procedura ta może zakładać współudział pozostałych wierzycieli;
 • restrukturyzacja tzw. sądowa, z wykorzystaniem jednego z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego zasady i warunki spłaty zobowiązań ustalane są w formalnej procedurze, przy uczestnictwie profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego i wszystkich wierzycieli. Celem takiej procedury jest wypracowanie układu między rolnikiem a jego wierzycielami, celem uniknięcia upadłości gospodarstwa rolnego;
 • restrukturyzacji opartej o ustawę z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 33) i z wykorzystaniem mechanizmów pomocowych i wsparcia, przewidzianych ustawą.
 • Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, umożliwiającej właściwy dobór procedury restrukturyzacji, zapewnienia formalnej zgodności tego procesu z przepisami, zabezpieczenia interesów banku oraz zwiększenie efektywności odzysku wierzytelności.

Trener: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowej.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Zagadnienia ogólne

 1. Pojęcie rolnika i jego status prawny w polskim prawie
 2. Pojęcie gospodarstwa rolnego
 3. Czynności w przypadku opóźnienia w spłacie ekspozycji kredytowej
 4. Wady i zalety poszczególnych sposób restrukturyzacji gospodarstw rolnych

Pozasądowa restrukturyzacja podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

 1. Analiza możliwości restrukturyzacji i dobór instrumentów restrukturyzacyjnych
 2. Analiza wykonalności planu restrukturyzacyjnego
 3. Przygotowaniem i zawarcie umowy restrukturyzacji
 4. Charakter prawny umowy restrukturyzacji i jej wpływ na pierwotną umowę kredytową
 5. Zagrożenia związane z działaniem innych wierzycieli
 6. Wpływu umowy restrukturyzacji na prawne zabezpieczenia spłaty
 7. Ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń spłaty restrukturyzowanej ekspozycji kredytowej
 8. Zmiana umowy restrukturyzacji
 9. Rozwiązanie umowy restrukturyzacji

Restrukturyzacja podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne w trybie Prawa restrukturyzacyjnego

 1. Zdolność restrukturyzacyjna i upadłościowa rolnika
 2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i ich cel
 3. Udział banku w procedurze sądowej restrukturyzacji rolnika, czy bank może być inicjatorem postępowania restrukturyzacyjnego
 4. Zabezpieczenie interesów banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Restrukturyzacja gospodarstwa rolnych z wykorzystaniem mechanizmów wsparcia KOWR

 1. Ogólne założenia ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne
 2. Dotychczasowe efekty stosowania ustawy o restrukturyzacji
 3. Warunki formalne podlegania pod przepisy ustawy o restrukturyzacji
 4. Plan restrukturyzacji – wymogi formalne
 5. Formy restrukturyzacji:
 • Udzielenie przez ARiMR pomocy publicznej w formie dopłat do oprocentowania kredytów
 • Udzielenie przez ARiMR pomocy publicznej w pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia
 • Udzielenie przez KOWR pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego;
 • Przejęcie przez KOWR długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne
 • Pytanie uczestników

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.