Data rozpoczęcia szkolenia:

26.10.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Nowa Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance musi zostać wdrożona przez banki spółdzielcze nie później, niż do dnia 1 lipca 2024 r.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest omówienie takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje najlepsze wykonanie jej celu oraz zapewni odpowiednią wartość produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance dla klientów, w tym w ubezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI), ochronę szczególnych praw klientów banków.
 • Uczestnicy zajmą się również tematem relacji poszczególnych rekomendacji do przepisów najważniejszych ustaw dotyczących ubezpieczeń, chroniących klientów.
 • Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną założenia Dobrych Praktyk Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki i ich wpływ na współpracę banków z ubezpieczycielami.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo.

ADRESACI: Zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy oferujący produkty ubezpieczeniowe w banku i obsługa prawna.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł osoba/brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Cel nowej Rekomendacji U KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance:
1. Termin wejścia w życie.
2. Zasad proporcjonalności.
3. Słowniczek najważniejszych pojęć.
II. Stosunek nowej regulacji do przepisów dotyczących ubezpieczeń:
1. Prawo bankowe,
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń,
3. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
4. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
5. Ustawa o rachunkowości,
6. Regulacje Unii Europejskiej.
III. Zarządzanie ryzykami związanymi z działalnością w obszarze bancassurance – rola zarządu i rady nadzorczej banku:
1. Przegląd dotychczasowych procedur,
2. System kontroli wewnętrznej w zakresie bancassurance.
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza banku jako dystrybutora ubezpieczeń.
4. Odpowiedzialność banku za jakość dystrybułowanych umów ubezpieczenia.
IV. Pozycja banku spółdzielczych w stosunkach ubezpieczenia z udziałem klientów:
1. bank jako pośrednik ubezpieczeniowy – agent i multiagent,
2. bank jako pośrednik ubezpieczeniowy i dostawca własnych usług finansowych,
3. bank jako ubezpieczający,
4. bank jako ubezpieczony i ubezpieczający.
V. Obowiązki banku wobec klientów:
1. Obowiązek zapewnienia odpowiedniej wartości dla klienta produktów ubezpieczeniowych, oferowanych w ramach bancassurance, w tym w ubezpieczeniach spłaty kredytu lub pożyczki (tzw. produkty CPI),
2. Obowiązki informacyjne:
a. forma i treść,
b. czas dostarczenia informacji,
c. skutki nienależytego wykonania obowiązku informacyjnego.
3. Analiza wymagań i potrzeb klienta przez dystrybutora ubezpieczeń.
4. Zasady przystępowania klientów do grupowego ubezpieczenia kredytobiorców.
5. Adekwatność umowy ubezpieczenia.
6. Zasady finansowania składek ubezpieczeniowych.
VI. Dobre Praktyki Polskiej Izby Ubezpieczeniowej i Związku Banków Polskich w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki:
1. Cel regulacji i jej stosunek do Rekomendacji U.
2. Zakres związania banków i ubezpieczycieli Dobrymi Praktykami.
3. Wpływ Dobrych Praktyk na dotychczasowe umowy.
4. Najważniejsze postanowienia Dobrych Praktyk – omówienie.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .