Data rozpoczęcia szkolenia:

25.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie zostanie wprowadzona przez banki i oddziały instytucji kredytowych do połowy 2021 roku, a przed banki spółdzielcze nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

 Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem warsztatów jest omówienie takiego sposobu wdrożenia rekomendacji, który zagwarantuje ochronę szczególnych praw klientów – konsumentów, wynikających z ustawy z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym… i Wytycznych EBA dotyczących udzielania i monitorowania kredytów, zwłaszcza w zakresie obowiązków informacyjnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie proponowane jest członkom zarządów banków, dyrektorom oddziałów i filii, obsłudze prawnej, osobom odpowiedzialnym za tworzenie produktów bankowych, oceniającym zdolność kredytową, rozpatrującym reklamacje i innym osobom zainteresowanym tematem szkolenia.

 

Trener:  Katarzyna Marczyńska – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Rekomendacja S KNF:
1. Cel i zakres stosowania regulacji.
2. Zagadnienia objęte Rekomendacją.
3. Terminy dostosowania działalności banków do wymagań nadzorcy.
4. Szczególne wymogi nadzorcy wobec banków spółdzielczych.
II. Wzajemne relacje między Rekomendacją S, ustawą z dnia z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym… i Wytycznymi EBA dotyczącymi udzielania i monitorowania kredytów.
III. Słowniczek pojęć.
IV. Kredyt z opcją „klucz za dług”.
V. Relacje z klientami – zasady gwarantowania praw klientów konsumentów:
1. Wewnętrzne procedury banku – zasady opracowania.
2. Zasady wykonania przez bank obowiązków informacyjnych:
a. forma i treść informacji przedumownych,
b. zasady dokumentowania wykonania obowiązku przedumownego,
c. charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem oprocentowanym zmienną stopą procentową, stałą stopą procentową i okresowo stałą stopą procentową,
d. charakterystyka czynników ryzyka związanych z kredytem z opcją „klucz za dług”,
e. informacje szczególne.
3. Zasady informowania klientów o możliwości i sposobach dokonania zmiany formuły oprocentowania:
a. zakres informacji,
b. treść informacji,
c. szczególny „formularz informacyjny” dla konsumenta.
4. Kontrola prawidłowego wykonania obowiązków przez banki.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.