Data rozpoczęcia szkolenia:

24.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Ilość reklamacji w sektorze bankowym z roku na rok wzrasta. Ze strony Banków oznacza to konieczność szybkiej i sprawnej obsługi procesu reklamacyjnego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak obsłużyć proces reklamacyjny, począwszy do kwalifikacji pisma po wysłanie odpowiedzi do klienta. Zostaną także zaprezentowane praktyczne rady, jak przygotowywać odpowiedzi na reklamacje, by zminimalizować ryzyko odwołania i udziału w procesie Rzecznika Finansowego. Obok najczęściej występujących typów reklamacji i błędów w ich rozpatrywaniu, zostaną także omówione podstawy prawne instytucji reklamacji w prawie polskim.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Kompleksowe omówienie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym i opartego na niej procesu reklamacyjnego,
 • Wskazanie działań, jakie muszą być podjęte aby sprawnie obsłużyć proces reklamacyjny,
  od momentu odbioru reklamacji do momentu wysłania odpowiedzi na reklamację do klienta lub zajęcia stanowiska wobec Rzecznika Finansowego,
 • Omówienie problematyki reklamacji kartowych, reklamacji dotyczących transakcji płatniczych (transakcje nieautoryzowane) oraz reklamacji dotyczących kredytów w zakresie zwrotu prowizji i tzw. kredytów darmowych ze wskazaniem wskazówek dotyczących obsługi tego typu reklamacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie kompleksowych informacji na temat instytucji prawnej reklamacji w sektorze bankowym,
 • Prześledzenie krok po kroku procesu reklamacyjnego, omówienie problematyki najczęściej występujących reklamacji,
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o procesie reklamacyjnym.

ADRESACI: Szkolenie adresowane jest do pracowników banków spółdzielczych obsługujących proces reklamacyjny oraz innych osób zainteresowanych problematyką reklamacji w sektorze bankowym.

PROWADZĄCA: PATRYCJA MOCEK – radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, od wielu lat zawodowo zajmuje się obsługą prawną Banków Spółdzielczych.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne procesu reklamacyjnego,
 2. Reklamacje – czym są, jak je kwalifikować?
 3. Kto może złożyć reklamację, kiedy stosujemy tryb ustawowy, jakie terminy (u.u.p. i ustawa o reklamacjach),
 4. Proces reklamacyjny – krok po kroku,
 5. Jakie mogą pojawić się pułapki?
 6. Co z adresem elektronicznym?
 7. Co dalej w razie nieuwzględnienia reklamacji?
 8. Reklamacje kartowe (charge back, transakcje nieautoryzowane, SCA),
 9. Reklamacje kredytowe (zwrot prowizji, kredyty darmowe).
 10. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.