Data rozpoczęcia szkolenia:

28.03.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Ogólna sytuacja gospodarcza oraz jej pesymistyczne perspektywy powodują, że coraz częściej banki będą miały do czynienia z procesami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi swoich klientów. Z jednej strony może to dawać pewne szanse, a z drugiej powodować szereg zagrożeń. Konieczne jest więc właściwe rozpoznanie pozycji banku w danym postępowaniu, jego roli oraz możliwości, tak aby maksymalnie wykorzystać narzędzie które daje Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie koncentruje się na zagadnieniach z punktu widzenia praktyków, którzy na co dzień reprezentują banki w takich procesach, jaki i sami takie postepowania prowadzą, czy to imieniu swoich klientów, czy też jako nadzorcy sądowi.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Szkolenie ma odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Jak rozmawiać z nadzorcą i ustalać korzystne dla banku warunki układu
 • Jakie informacje bank może pozyskiwać od organów postępowania
 • Jak analizować propozycję układowe i oceniać pozycję banku w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Co dzieje się z postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości
 • Jaki wpływ ma restrukturyzacja i upadłość na możliwość dochodzenia wierzytelności od dłużników rzeczowych i innych zabezpieczycieli oraz współdłużników
 • Co zrobić jak dłużnik nie realizuje układu
 • Jak ustalać zasady spłaty w przypadku wierzytelności pozaukładowych
 • Jakie czynności podejmować w postępowaniu upadłościowym konsumenta, żeby maksymalizować odzysk
 • Jak działać w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych
 • Jak dokonać poprawnie zgłoszenia wierzytelności
 • Kiedy upadłość może mieć wpływ na skuteczność zabezpieczenia i spłaty
 • Jak to się robi w innych bankach

ADRESACI: Zarządy banków, dyrektorzy placówek, audytorzy, pracownicy obsługi prawnej i obsługi produktów bankowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca prawny, dyplomowany pracownik banku w ramach programu standaryzacji Związku Banków Polskich, wykładowca w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 260 zł/ osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Ogólne zasady postępowania banku w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych – praktyczne wskazówki.
II. Postępowanie restrukturyzacyjne:
• Zdolność restrukturyzacyjna dłużnika – kto może otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne
• Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
• Układ i wierzytelności układowe – wierzytelności zabezpieczone rzeczowo
• Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego i układu na postepowania sądowe i egzekucyjne
• Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu ze skutkami obwieszczenia i bez skutków obwieszczenia
• Przebieg przyśpieszonego postępowania układowego i postępowania układowego
• Przebieg postępowania sanacyjnego
III. Postępowanie upadłościowe i Krajowy Rejestr Zadłużonych:
• Zdolność upadłościowa
• Wpływ upadłości na postępowania sądowe i egzekucyjne
• Ogłoszenie upadłości a dochodzenie wierzytelności wobec dawców zabezpieczenia i współdłużników
• Wierzytelności BGK w postępowaniu upadłościowym
• Konsumenckie postępowanie upadłościowe – konieczna aktywność banku
• Zgłoszenie wierzytelności w systemie Krajowego Rejestru Zadłużonych
• Bezskuteczność zabezpieczeń i spłaty dokonanych na przedpolu upadłości
IV. Pytania uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .