Data rozpoczęcia szkolenia:

23.08.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie z zakresu identyfikacji i raportowania schematów podatkowych pozwoli na zapoznanie się z tematyką schematów podatkowych w stopniu pozwalającym uczestnikom na odpowiedź na pytania:

 • czym jest schemat podatkowy,
 • jakie są rodzaje schematów podatkowych, kryteria ich identyfikacji,
 • kto, kiedy i jak przekazuje informacje o schematach podatkowych,
 • co to jest w istocie procedura wewnętrzna, czemu służy i na czym polega.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia,
 • szkolenie uwzględnia praktyczne przykłady dla omawianych zagadnień.

ADRESACI: Oferta skierowana jest do pracowników operacyjnych oraz służb księgowych Banków Spółdzielczych, które nie wdrożyły procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR).

PROWADZĄCY: PRZEMYSŁAW PRYMAS – doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie transakcji międzynarodowych i łańcuchowych. Reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniach podatkowych. Prowadzi również szkolenia z zakresu podatku VAT, CIT, PIT i Ordynacji Podatkowej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Organizacja i Zarządzanie oraz Politechniki Poznańskiej. Doświadczenie w dziedzinie podatków zdobywał w wiodących globalnych firmach doradczych Grant Thornton, Ernst & Young oraz BDO. Doświadczony wykładowca.

CENA: 260zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 14.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Czym jest schemat podatkowy – prezentacja i omówienie na praktycznych przykładach.
2. Rodzaje schematów podatkowych i korelacje jakie zachodzą między poszczególnymi ich rodzajami – schemat krajowy,  transgraniczny, inny schemat podatkowy, schemat standaryzowany.
3. Identyfikacja pełnionej roli w ramach schematu podatkowego – kto i kiedy jest promotorem, korzystającym lub wspomagającym.
4. Identyfikacja schematów podatkowych – kryteria identyfikacyjne oraz zasady stosowania tych kryteriów.
5. Kto, kiedy i jak przekazuje informacje o schematach podatkowych z uwzględnieniem różnic w zależności od rodzaju schematu podatkowego oraz pełnionej roli w ramach schematu podatkowego.
6. Procedura wewnętrzna – istota procedury wewnętrznej, wdrożenie – kiedy obowiązek a kiedy zdrowy rozsądek, korzyści z jej posiadania, dodatkowe obciążenia jakie generuje dla banku, jego pracowników w świetle potencjalnych i rzeczywistych korzyści dla banku, jego pracowników.
7. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.