Data rozpoczęcia szkolenia:

13.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad prowadzenia szczególnych rachunków bankowych – wspólnych, małoletnich;
 • udzielenie odpowiedzi na najczęstsze pytania banków dotyczące zasad prowadzenia tych rachunków, przyjmowania i odwoływania pełnomocnictw do nich, postępowania w śmierci posiadacza, egzekucji z tych rachunków czy zachowania tajemnicy bankowej.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo.

ADRESACI: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych rachunkami, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

I. Rachunki wspólne:
1. Zasady otwierania rachunku wspólnego.
2. Zasady zamykania rachunku wspólnego.
3. Zasady korzystania z rachunku przez współposiadaczy.
4. Ograniczenia korzystania z rachunku przez współposiadaczy:
a) zakaz ustanawiania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
b) zakaz wypłaty kosztów pogrzebu.
5. Zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocnictw przez współposiadaczy:
a) rodzaje pełnomocnictw,
b) forma i treść pełnomocnictwa,
c) zgoda 1 czy wszystkich współposiadaczy?
6. Zasady prowadzenia rachunku po śmierci współposiadacza:
a) wyjątki od zasady „uśpienia rachunku”,
b) czy bank ma poszukiwać spadkobierców zmarłego współposiadacza?
c) czy bank wypłaca spadek z rachunku wspólnego?
d) zasady „przekształcania” rachunku w rachunek indywidualny.
7. Egzekucja z wierzytelności z rachunku wspólnego:
a) w postępowaniu komorniczym,
b) w egzekucji administracyjnej.
8. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku wspólnego.

II. Rachunki małoletnich:
1. Zasady otwierania rachunku – reprezentacja.
2. Problematyka zgody rodzica i sprzeciwu.
3. Szczególne obowiązki informacyjne:
a) wymagane ustawą o usługach płatniczych,
b) treść informacji – problematyka jasności przekazu.
4. Zasady zamykania rachunku małoletniego.
5. Zasady korzystania z rachunku:
a) kwota zwykłego zarządu,
b) czynności przekraczające zwykły zarząd – zgoda sądu.
6. Zasady dostępu przedstawiciela ustawowego małoletniego do wiedzy o rachunku – zasady działania banku.
7. Nieautoryzowane transakcje płatnicze na rachunku małoletniego:
a) zasady zgłaszania przez posiadacza,
b) zasady postępowania banku,
c) terminy,
d) wina umyślna i rażące niedbalstwo po stronie małoletniego posiadacza – jak prawidłowo dokonać oceny?
8. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku małoletniego.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .