Data rozpoczęcia szkolenia:

13.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Mimo funkcjonującej od 1 lipca 2016 roku regulacji dotyczącej tzw. „rachunków uśpionych” wciąż pojawiają się pytania banków i nadzorców o prawidłowość postępowania banku z umowami rachunków po śmierci klientów. Problematyka rachunków uśpionych była w 2020 roku przedmiotem oceny Ministra Finansów, który zaproponował zmianę przepisów – ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie zasad działania banku z rachunkami uśpionymi, terminów przedawnienia roszczeń osób uprawnionych do wypłaty z tych rachunków oraz nowych zasad informowania gminy o środkach zmarłych posiadaczy rachunków, a także trybu działania banku w przypadku braku wiedzy o ostatnim miejscu zamieszkania klienta-konsumenta.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo.

Adresaci: zarządy banków i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/os brutto
Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zasady postępowania banku z rachunkami zmarłych klientów konsumentów – tzw. „rachunki uśpione”:
1. Definicja rachunku uśpionego:
a. z powodu śmierci klienta – jak to ustalić?
b. z powodu braku działania klienta – pojęcie „czynności na rachunku”
2. Skutki rozwiązania umowy – z uwzględnieniem proponowanych zmian ustawowych i opinii KNF:
a. co oznacza „umowa rozwiązana ale nadal wiążąca”?
b. na jakim rachunku i jak długo przechowywać środki?
c. problem opłat za prowadzenie rachunku,
3. Osoby uprawnione do wypłaty środków – zasady dokumentowania wypłat:
a. spadkobierca,
b. zapisobiorca,
c. osoba ponosząca kosztów pogrzebu posiadacza rachunku,
d. organy emerytalno-rentowe.
4. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków z rachunków, czyli jak długo należy przechowywać w banku środki zmarłych posiadaczy rachunków.

II. Nowe zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych:
1. Zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach:
a. przesłanki powiadomienia gminy,
b. termin powiadomienia gminy,
c. treść powiadomienia,
d. działanie banku w przypadku braku wiedzy o miejscu ostatniego miejsca zamieszkania klienta.

III. Pytania uczestników.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .