Data rozpoczęcia szkolenia:

17.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

29 września 2023r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023r., poz. 1723 z dnia 29 sierpnia 2023r.), która wprowadza nowe zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych.

CELE SZKOLENIA:

 • Celem szkolenia jest poznanie nowych zasad informowania gminy o rachunkach uśpionych, w tym rachunkach zamkniętych przed i po wejściu w życie ustawy.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną także zasady działania banku z rachunkami zmarłych klientów- konsumentów, rolników i przedsiębiorców, zasady wypłaty środków z nieczynnych rachunków oraz terminy przedawnienia roszczeń osób uprawnionych do wypłaty.
 • Omówione zostaną także zasady „przekształcania” rachunków wspólnych w indywidualne po śmierci współposiadacza, zasady udzielania i odwoływania pełnomocnictw do tych rachunków oraz problematyka tajemnicy bankowej wobec współposiadaczy i ich spadkobierców.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiotowym zakresie, ujętymi w kontekście konkretnych przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo.

ADRESACI: Dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji.

PROWADZĄCY: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 280 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 250zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

I. Zasady postępowania banku z rachunkami indywidualnymi zmarłych klientów konsumentów – tzw. „rachunki uśpione”:
1. Rozwiązanie umowy w trybie umownym a rachunek uśpiony – czym się różnią.
2. Definicja rachunku uśpionego:
a) z powodu śmierci klienta – jak to ustalić?
b) z powodu braku działania klienta – pojęcie „czynności na rachunku”.
3. Skutki uśpienia rachunku.
4. Wygaśnięcie umowy rachunku:
a) do jakich rachunków ma zastosowanie,
b) waloryzacja środków – zasady działania banku.
5. Osoby uprawnione do wypłaty środków – zasady dokumentowania wypłat przez bank.
6. Terminy przedawnienia roszczeń poszczególnych uprawnionych do wypłaty środków z rachunków, czyli jak długo należy przechowywać w banku środki zmarłych posiadaczy rachunków.

II. Nowe zasady informowania gminy o rachunkach uśpionych:
1. Zasady powiadamiania gminy o środkach pozostałych na rachunkach po dniu 29 września 2023 roku:
a) przesłanki powiadomienia gminy,
b) termin powiadomienia gminy,
c) treść powiadomienia
2. Wyjątki od obowiązku informowania gminy.
3. Których rachunków dotyczą nowe zasady informowania gminy?

III. Zasady działania banku w przypadku śmierci współposiadacza rachunku wspólnego:
1. Rachunek wspólny:
a) zasady korzystania z rachunku przez współposiadaczy,
b) ograniczenia korzystania z rachunku przez współposiadaczy:
• zakaz ustanawiania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
• zakaz wypłaty kosztów pogrzebu.
2. Zasady ustanawiania i odwoływania pełnomocnictw przez współposiadaczy:
a) rodzaje pełnomocnictw,
b) forma i treść pełnomocnictwa,
c) zgoda 1 czy wszystkich współposiadaczy?
3. Zasady prowadzenia rachunku po śmierci współposiadacza:
a) wyjątki od zasady „uśpienia rachunku”,
b) czy bank ma poszukiwać spadkobierców zmarłego współposiadacza?
c) czy bank wypłaca spadek z rachunku wspólnego?
d) zasady „przekształcania” rachunku w rachunek indywidualny.
4. Tajemnica bankowa dotycząca rachunku wspólnego.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .