Data rozpoczęcia szkolenia:

19.10.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zgodnie z Wytycznymi EBA/GL/2020/06 zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna w zakresie ryzyka kredytowego powinny być elementem ogólnego zarządzania ryzykiem przez bank i jej ram kontroli wewnętrznej, jak również powinny być wpisane w strukturę organizacyjną i strukturę procesu decyzyjnego. Banki powinny zapewnić, aby ramy kontroli wewnętrznej, w tym zarządzanie ryzykiem kredytowym, wspierały stabilne i stosowne podejmowanie ryzyka kredytowego, analizę i monitorowanie przez cały cykl życia instrumentu kredytowego, w tym projektowanie i rozwój konkretnych produktów, sprzedaż i administrację. Temu celowi ma służyć system informacji zarządczej banku.
Celem niniejszego szkolenia jest przygotowanie zmian w systemie informacji zarządczej w obszarze udzielania i monitorowania kredytów na podstawie Wytycznych EBA/GL/2020/06.

I. KORZYŚCI
1. Podczas szkolenia zostanie zdefiniowany zakres raportowanych informacji wymaganych przez Wytyczne EBA/GL/2020/06.
2. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje na temat zasad gromadzenia informacji (wejścia) wymaganych w raportowaniu w zakresie ESG.
3. Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do przygotowania zmian systemie informacji zarządczej.
4. Uczestnik otrzyma przykład zapisów do analizy ryzyka kredytowego z uwzględnieniem ESG.

II. ADRESACI
Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, komórki ds. zarządzania ryzykiem kredytowym (w ujęciu portfelowym), pracowników kredytowych, analityków kredytowych, pracowników działu monitoringu ekspozycji kredytowych, pracowników działu IT, pracowników komórki ds. zgodności, funkcji kontroli i audytu wewnętrznego.

III. POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:
Poziom szkolenia: podstawowy – oczekiwana wiedza na temat udzielania i monitorowania kredytów oraz analizy ryzyka kredytowego.

Trener: Renata Szostak –

Obszary specjalizacji: ryzyka bankowe, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, compliance, zatrudnienie na Stanowisku ds. zgodności oraz na stanowisku kontroli wewnętrznej w bankach spółdzielczych.
Doświadczenie zawodowe:
Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC) – dyplom Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie ryzyka, kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy (Narodowy Bank Polski, Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR SA), Bank Polskiej Spółdzielczości (wcześniej GBPZ S.A. we Wrocławiu)). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej w Krakowie, Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie szkolenia pracowników KNF (min. zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych) oraz Szkoły Bankowej w Sandomierzu. Trener z zakresu zarządzania ryzykiem bankowym oraz z zakresu kontroli wewnętrznej (w tym ryzyka braku zgodności i audytu wewnętrznego), ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z przepisów bankowych.
Aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (Bank samodzielny). Współautorka książki pt.: Rada nadzorcza w banku spółdzielczym.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Definicja ESG według Wytycznych EBA/GL/2020/06,
2. Zasady raportowania w sprawie ryzyka kredytowego w obszarze:
a. Ryzyka pojedynczej transakcji,
b. Portfela kredytowego.
3. Raportowanie w sprawie zastosowania zasady proporcjonalności,
4. Wykaz informacji raportowanych w sprawie ESG na poziomie pojedynczej transakcji:
a. Na podstawie procesu udzielania kredytów,
b. Na podstawie wyników monitorowania ekspozycji kredytowych,
5. Wykaz informacji w sprawie ESG raportowanych na poziomie portfela kredytowego,
6. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie raportowania w sprawie ESG:
a. Parametryzacja wprowadzania danych do systemu informatycznego w celu uzyskania informacji podlegających raportowaniu,
b. Zmiany w raportach analitycznych na poziomie udzielania oraz monitorowania kredytów,
c. Konstrukcja raportów zarządczych,
7. Uzupełnienie analiz kredytowych w zakresie:
a. Udzielania kredytów,
b. Monitorowania kredytów,
c. Raportowania ryzyka kredytowego.
8. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.