Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Ustawa z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie ma na celu wprowadzenie kompleksowych regulacji, zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego, ukierunkowanych na likwidację pożyczek o charakterze lichwiarskim.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy na temat wprowadzanych zmian, w tym w zakresie obniżonych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu, nowych wymogów dotyczących notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji i nowych zasad nadzoru nad instytucjami pożyczkowymi.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Podczas szkolenia przypomniane zostaną najważniejsze zagadnienia związane z obowiązkami informacyjnymi, zasadami prawidłowego sporządzania umowy kredytowej oraz sposobami obrony przed sankcją kredytu darmowego, która pozbawia bank całego określonego w umowie wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych środków (odsetek, opłat i prowizji, z wyjątkiem kosztów zabezpieczeń) i może być zastosowana jeszcze przez rok od dnia wykonania umowy. W okresie od dnia 18 grudnia 2011 roku do dnia 21 lipca 2017 roku sankcja ta miała zastosowanie również do udzielanych przez banki kredytów zabezpieczonych hipoteką (art. 46 ustawy).
 • Uczestnicy szkolenia zostaną również zapoznani z kierunkami zmian w projekcie nowej Dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD2), które znajdą odbicie w nowej ustawie o kredycie konsumenckim.

ADRESACI: zarządy banków, dyrektorzy placówek, obsługa prawna, audytorzy, pracownicy zajmujący się obsługą konsumentów-kredytobiorców.

PROWADZĄCA: KATARZYNA MARCZYŃSKA – radca prawny, Arbiter Bankowy przy ZBP, były Sędzia Sądu Okręgowego, Główny Specjalista w Departamencie Sądów i Notariatu Ministerstwa Sprawiedliwości, Naczelnik Wydziału Nadzoru Merytorycznego w Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30-15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Ustawa z dnia 6 października 2022 roku o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie:
1. Cel regulacji i jego skutki dla banku.
2. Terminy wejścia ustawy w życie.
3. Odpowiedzialność karna.
4. Nadzór nad instytucjami pożyczkowymi.
II. Koszty kredytu:
1. Oprocentowanie kredytu.
2. Rodzaje dopuszczalnych prowizji i opłat.
3. Kredytowanie kosztów kredytu.
4. Pozaodsetkowe koszty kredytu:
a) pojęcie,
b) maksymalna wysokość po zmianie (art. 36a UKK).
III. Zmiany dotyczące notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc).
IV. Zmiany w zakresie badania i dokumentowania zdolności kredytowej.
V. Sankcja kredytu darmowego (art. UKK):
1. Zasady stosowania do kredytów konsumenckich.
2. Zasady stosowania do kredytów hipotecznych w okresie od dnia 18 grudnia 2011 roku do dnia 21 lipca 2017 roku.
3. Terminy wystąpienia z żądaniem przez kredytobiorców.
4. Skutki zastosowania sankcji i zasady rozliczeń z kredytobiorcą.
5. Sankcja w orzecznictwie sądów powszechnych – praktyczne wnioski z wyroków.
6. Wnioski z prac Grupy Roboczej przy ZBP.
VI. Najważniejsze kierunki zmian w projekcie nowej Dyrektywy o kredycie konsumenckim – projekt dyrektywy CCD2.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.