Data rozpoczęcia szkolenia:

30.09.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

23 stycznia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Komunikat w sprawie przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej. Pierwotny termin wdrożenia zapisów tego komunikatu był ustalony na 1 sierpnia 2020 r. Natomiast kolejnym komunikatem KNF zmieniła ten termin z uwagi na stan epidemii na 1 listopada 2020 r. W związku z powyższym każdy bank spółdzielczy powinien przeprowadzić identyfikację obszarów wykorzystania techniki chmury w swojej działalności.

Cele szkolenia:

Celem niniejszej sesji jest wspólna identyfikacja ww. obszarów, wskazanie różnic między chmurą a outsourcingiem, a także weryfikacja procedur wewnętrznych pod kątem przepisów ww. komunikatu.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnik szkolenia pozna różnicę między outsourcingiem a chmurą.
 • Podczas sesji analizie poddane zostaną podstawy prawne (min. wytyczne EBA) stanowiące podstawę opracowania Komunikatu KNF.
 • Przeprowadzona zostanie identyfikacja obszarów (procesów), w jakich banki spółdzielcze wykorzystują technologię chmury.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem członka Zarządu nadzorującego bezpieczeństwo informatyczne, administratorów bezpieczeństwa informatycznego (zgodnie z zapisami Rekomendacji D), ASI, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

Trener: RENATA SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC), wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 130 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 10.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Definicja obszarów objętych Komunikatem KNF w sprawie przetwarzania informacji w chmurze;
 2. Przesłanki wdrażania Komunikatu KNF w banku spółdzielczym,
 3. Analiza różnic między outsourcingiem a technologią chmury;
 4. Klasyfikacja informacji przetwarzanych w chmurze;
 5. Identyfikacja obszarów wykorzystania technologii chmury w bankach spółdzielczych;
 6. Podział zadań w zakresie przetwarzania danych w chmurze;
 7. Przegląd procedur pod kątem zapisów dotyczących przetwarzania danych w chmurze.
 8. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.