Data rozpoczęcia szkolenia:

27.08.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników Banków Spółdzielczych z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi  rozliczeń dewizowych:

 • Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i Rady (UE);
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Ustawa o usługach płatniczych;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 regulujące wysokość prowizji za przekazy w euro;
 • Realizacja przekazów przychodzących i wychodzących na terenie UE, EOG i poza te obszary,

Wielka Brytania jako kraj trzeci UE;

Korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie przygotowuje pracowników banku do obsługi klientów w zakresie obrotu dewizowego oraz przybliża w tym zakresie system Multicentaur wykorzystywany w Banku BPS S.A. Omówione zostaną zagadnienia związane z bieżącą pracą.
 • Na szkoleniu poruszane są nowelizacje przepisów zawiązanych z obsługą dewizową od strony obsługi klienta jak i obowiązków narzucanych na Bank koncentrując się na Dyrektywach i Rozporządzeniach PE i Rady (UE) w kontekście realizacji transakcji dewizowych.

Adresaci:

Pracownicy Banków Spółdzielczych zajmujący się bezpośrednią obsługą klientów oraz pracownicy zaplecza realizujący transakcje dewizowe. Szkolenie skierowane do nowych pracowników oraz do osób, które pragną przypomnieć sobie polskie i europejskie akty prawne zawierające wytyczne dotyczące realizacji przekazów zagranicznych.

TRENER: KATARZYNA MATUSIAK-BOGUS – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W bankowości pracuje od ponad dwudziestu lat, z tego ponad 17 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W Wydziale Przekazów od 2006 roku zajmuje się realizacją transakcji w obrocie dewizowym.

CENA: 160 zl

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podstawowe pojęcia związane przekazami w obrocie dewizowym
a) Ustawa Prawo Dewizowe;
b) Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank BPS SA,

2. Weryfikacja przekazów w obrocie dewizowym zgodnie z przepisami AML
a) Listy sankcyjne;
b) Zgodność numeru rachunku z nazwą właściciela rachunku;

3. Sprawdzanie kompletności danych realizowanych przekazów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dotyczącym informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych;

4. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych – przede wszystkim opcja kosztowa w płatnościach;

5. Realizacja przekazów przychodzących i wychodzących na terenie UE, EOG i poza te obszary.
Wielka Brytania jako kraj trzeci UE;

6. Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 na prowizje za realizację przekazów w euro;

7. Systemy rozliczeniowe: SWIFT, Euro Elixir i Target2
a) Kody BIC;
b) IBAN jako standard rachunku płatniczego;
c) Universal confirmations- potwierdzenia płatności Swift;

8. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich
a) Zakres geograficzny, założenia i korzyści;
b) Realizacja transakcji zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady 260/2012;
c) Zwroty przekazów w systemie Multicentaur.

9. Renty i emerytury zagraniczne
a) Bank jako płatnik;
b) Zaliczka na podatek dochodowy;
c) Składka zdrowotna; Dodatek do polskiego ubezpieczenia zdrowotnego z Deutsche Rentenversicherung;
d) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

10. Posumowanie szkolenia i pytania uczestników.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.