Data rozpoczęcia szkolenia:

25.10.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie pracowników z obecnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi  rozliczeń dewizowych:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Ustawa o usługach płatniczych;
 • Realizacja przekazów przychodzących i wychodzących na terenie UE, EOG i poza te obszary;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych;
 • Dyrektywy AML Parlamentu Europejskiego i Rady (UE); Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 regulujące wysokość prowizji za przekazy w euro.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Szkolenie przygotowuje pracowników banku do obsługi klientów w zakresie obrotu dewizowego oraz przybliża w tym zakresie system Multicentaur wykorzystywany w Banku BPS S.A.
 • Omówione zostaną zagadnienia związane z bieżącą pracą. Uczestnicy szkolenia mają możliwość zadawania pytań związanych rozliczeniami dewizowymi.

ADRESACI:
• Nowi pracownicy banków zajmujący się bezpośrednią obsługą klientów;
• Pracownicy zaplecza realizujący przekazy dewizowe, którzy pragną przypomnieć sobie polskie i europejskie akty prawne dotyczące ich bieżącej pracy.

TRENER: KATARZYNA MATUSIAK-BOGUS – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W bankowości pracuje od ponad dwudziestu lat, z tego ponad 17 w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W Wydziale Przekazów od 2006 roku zajmuje się realizacją transakcji w obrocie dewizowym.

CENA: 240 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podstawowe pojęcia związane przekazami w obrocie dewizowym:
a. ustawa Prawo Dewizowe;
b. instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank BPS SA.
2. Weryfikacja przekazów w obrocie dewizowym zgodnie z przepisami AML:
a. listy sankcyjne;
b. zgodność numeru rachunku z nazwą właściciela rachunku;
c. kraje trzecie wysokiego ryzyka.
3. Identyfikacja i weryfikacja płatnika oraz sprawdzenie kompletności danych odbiorcy dla realizowanych przekazów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 dotyczącym informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.
4. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych:
a. opcja kosztowa SHA w płatnościach;
b. realizacja przekazów przychodzących i wychodzących na terenie UE, EOG i poza te obszary;
c. Wielka Brytania jako kraj trzeci UE;
5. Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 na prowizje za realizację przekazów w euro.
6. Systemy rozliczeniowe: SWIFT, Euro Elixir i Target2:
a. kody BIC;
b. IBAN jako standard rachunku płatniczego;
c. realizacja przekazów do krajów, które nie stosują rachunków w standardzie IBAN;
d. przekazy w obrocie dewizowym w PLN;
e. projekt Konsolidacja T2-T2S.
7. Jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jako standard rozliczeń europejskich:
a. zakres geograficzny, założenia i korzyści;
b. realizacja transakcji zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady 260/2012;
c. zwroty przekazów w systemie Multicentaur.
8. Renty i emerytury zagraniczne:
a. bank jako płatnik;
b. zaliczka na podatek dochodowy;
c. zakładka zdrowotna;
d. konwencja MLI.
e. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.