Data rozpoczęcia szkolenia:

14.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie z nowymi wymaganiami przepisów prawa i ich wpływem na funkcjonowanie Bank Spółdzielczego w 2021/2022 roku i latach kolejnych,
 • rozpoznanie obszarów wymagających szczególnego ujęcia w planach Banku i przeglądach zarządczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku.

Adresaci szkolenia: Członkowie Zarządu; Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz; Pracownicy komórek ds. ICAAP; Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION; Pracownicy komórek ds. zgodności (ryzyka braku zgodności); Audytorzy wewnętrzni, pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej.

WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

Cena: 240 zł/os brutto 

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12,00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Nowe przepisy w 2021 i luka zgodności
1) Przepisy prawa bankowego i Rozp. MFFiPR w 2021 roku
2) Rekomendacje KNF
3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
4) Nowe Wytyczne EBA w 2021
2. Organizacja i zasady dokonywania przeglądu
3. Przegląd strategii zarządzania ryzykiem i polityk/zasad
1) Zawartość strategii zarządzania ryzykiem (nowe przepisy MFFiPR, Rekomendacja Z KNF)
2) Komitet audytu w systemie zarządzania ryzykiem
3) Nowe zasady zarządzania ryzykiem – przepisy w 2021/2022 roku
a) Nowe Rozporządzenia MFFiPR
• Zmiany w zakresie RK
• Zmiany w zakresie RO, ryzyko outsourcingu, prowadzenia działalności
• Ryzyko reputacji
b) Rekomendacja Z KNF – wpływ na strategię zarządzania ryzykiem
4) Sprawozdania z oceny efektywności polityk/zasad dla Zarządu i Rady nadzorczej (Rek. B, C, M, P, S, T, U, D)
5) Roczny przegląd i ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem – sprawozdanie, rekomendacja KA, uchwała RN
4. Przegląd regulaminu organizacyjnego, podziału zadań, konfliktu interesów – zgodnie z Prawem bankowym, Rekomendacją Z KNF oraz nowe przepisy EBA z 2021r
1) Przegląd struktury organizacyjnej, przegląd regulaminu Zarządu, podział zadań w Zarządzie
2) Organizacja systemu zarządzania – III linie obrony, nowe podejście KNF
3) Przegląd procesów wewnętrznych (Rekomendacja M.4)
4) Roczna ocena przebiegu zgodności procesów z opisem (Rekomendacja M.4)
5) Identyfikacja kluczowych funkcji – zgodnie z Prawem bankowym, Rekomendacją Z KNF oraz nowe przepisy EBA z 2021r
6) Polityka zarządzania ryzykiem konfliktu interesów (Rekomendacja M.4, Rekomendacja Z KNF, nowe wytyczne EBA z 2021r)
7) Sprawozdanie z przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej, kompetencji kluczowych pracowników, a także przeglądu procesów
5. Przegląd strategii/polityki zarządzania kapitałami/kapitałowej
1) Rozporządzenie MFFiPR
2) Sprawozdanie z przeglądu zasad/instrukcji wyznaczania wymogu na poszczególne rodzaje ryzyka
3) Sprawozdanie z przegląd zasad/instrukcji zarządzania kapitałami i procesu ICAAP
6. Przegląd systemu kontroli wewnętrznej
1) Roczny przegląd i ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej – sprawozdanie, opinia KA, uchwała RN
2) Sprawozdanie z oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności, rekomendacja KA, uchwała RN
7. Ocena (przegląd) przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Ładu Wewnętrznego
1) Zasady oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
2) Sprawozdanie z oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Wewnetrznego
3) Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie oceny przestrzegania Zasad Ładu
8. Ocena polityki wynagradzania
1) Rozporządzenie MFFiPR
2) Rekomendacja Z 3) Nowe wytyczne EBA z 2021r
9. Ocena procedury anonimowego informowania o naruszeniu przepisów prawa
10. Przegląd polityki informacyjnej
1) Ujawnienia zgodnie z CRR2
2) Sprawozdanie z przeglądu polityki informacyjnej i instrukcji dotyczącej sporządzania ujawnień
11. Podsumowanie

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.