Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

W bankach w każdym roku wymagany jest przegląd zarządczy Polityki wynagradzania osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na poziom ryzyka w działalności banku.

W 2023r. niniejszy przegląd wymaga dostosowania Polityki wynagradzania do zapisów Metodyki BION – uwzględnienie czynników ESG w procesie przyznawania zmiennych składników wynagradzania. 

CEL SZKOLENIA:

przeprowadzenie weryfikacji Polityki wynagradzania, z uwzględnieniem przeglądu zasad wyliczania wskaźników oceny realizacji planu, przeglądu  stanowisk istotnych oraz uzupełnienie kryteriów oceny o czynniki ESG.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnik zapozna się ze zmianami w Polityce wynagradzania wymaganymi przez:
 1. Metodykę BION,
 2. SSO SGB – w przypadku Banków ze Zrzeszenia SGB (dotyczy stanowisk istotnych).
 • Uczestnik będzie potrafił przeprowadzić weryfikację stanowisk, które mają istotny wpływ na ryzyko banku, zgodnie z Rozporządzeniem 923/2021 PE/UE.
 • Uczestnikom szkolenia zostanie udostępniony wzór zweryfikowanej Polityki wynagradzania (…).
 • Uczestnicy otrzymają wzór raportu z przeglądu Polityki wynagradzania (…).

ADRESACI:  Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, Zarządu, pracowników ds. organizacji i ds. kadr, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCA: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 250 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 220 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Ogólne zasady wynagradzania pracowników – zapisy Rekomendacji Z,
 2. Przegląd stanowisk których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko istotne w Banku, zgodnie z:
  1. Rekomendacją Z,
  2. Rozporządzeniem 923/2021 PE/UE,
  3. Wzorcową (SGB) Polityką zmiennych składników wynagradzania,
 3. Przegląd wskaźników oceny ryzyka na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 08.06.2021r.
 4. Weryfikacja zapisów dotyczących oceny jakościowej w powiązaniu ze zmianą Metodyki oceny odpowiedniości członków zarządu (Metodyka KNF),
 5. Kryteria przyznawania / nie przyznawania zmiennych składników wynagradzania – uzupełnienie o kryteria związane z ESG,
 6. Weryfikacja wskaźnika relacji wynagrodzeń członków Zarządu do wynagrodzeń pracowników,
 7. Zgodność Polityki wynagradzania z regulaminami wynagradzania.
 8. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .