Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami przepisów prawa i ich wpływem na funkcjonowanie Bank Spółdzielczego w 2022/2023 roku i latach kolejnych;
 • rozpoznanie obszarów wymagających szczególnego ujęcia w planach Banku i przeglądach zarządczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy o nowych wymaganiach związanych z zadaniami swojego stanowiska pracy/służbowego;
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Bank.

ADRESACI:  Członkowie Zarządu; Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz; Pracownicy odpowiedzialni za przeglądy zarządcze i BION; Pracownicy komórek ds. zgodności (ryzyka braku zgodności); Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej, audytorzy wewnętrzni

PROWADZĄCY: WOJCIECH IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej Rady Spółdzielczej, współpracownik Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 290 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 260 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Nowe przepisy w 2023 i luka zgodności
 • Rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego – DORA
 • Zmiana metodyki oceny odpowiedniości m.in. Ocena w zakresie ryzyka ESG, AML, zmiany w formularzach
 • Zmiana Rekomendacji J KNF
 • Zmiana Rekomendacji U KNF
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości
 • Ustawa o doręczeniach elektronicznych
 1. Organizacja i zasady dokonywania przeglądu
 2. Przegląd strategii zarządzania ryzykiem i polityk/zasad
 • Zawartość strategii zarządzania ryzykiem – Rekomendacja Z KNF, Rozp. MFFiPR – ryzyko reputacji, Wytyczne EBA – ryzyko ESG, ryzyko ML/FT, ryzyko ICT, ryzyko prowadzenia działalności
 • Komitet audytu w systemie zarządzania ryzykiem
 • Sprawozdania z oceny efektywności polityk/zasad dla Zarządu i Rady Nadzorczej (Rek. B, C, D, M, P, S, T, U)
 • Roczny przegląd i ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem – sprawozdanie, rekomendacja KA, uchwała RN
 1. Polityka zarządzania ryzykiem reputacji – Rozp. MFFiPR
 2. Przegląd struktur organizacyjnej, regulaminu organizacyjnego, regulaminu Zarządu, podziału zadań, kluczowych funkcji
 • Przegląd struktury organizacyjnej, przegląd regulaminu Zarządu, podział zadań w Zarządzie (również w kontekście AMLRO)
 • Organizacja systemu zarządzania – III Linie obrony, stałe lub nowe problemy: AMLRO, komórka ds. bezpieczeństwa
 • Przegląd procesów wewnętrznych (Rekomendacja M.4)
 • Roczna ocena przebiegu zgodności procesów z opisem (Rekomendacja M.4)
 • Identyfikacja kluczowych funkcji i plany sukcesji (kluczowe funkcje, AMLRO)
 • Kryteria identyfikowania procesów kluczowych, krytycznych, istotnych
 • Sprawozdanie z przeglądu zarządczego struktury organizacyjnej, kompetencji kluczowych pracowników, a także przeglądu procesów
 1. Przegląd zasad zapobiegania konfliktowi interesów
  • Polityka zarządzania ryzykiem konfliktu interesów
  • Rejestr konfliktu interesów
  • Sprawozdania dot. konfliktu interesów dla ZA,RN
 1. Przegląd strategii/polityki zarządzania kapitałami/kapitałowej
 • Sprawozdanie z przeglądu zasad/instrukcji wyznaczania wymogu na poszczególne rodzaje ryzyka – ryzyko ESG (brak istotności), ryzyko ML/FT, ryzyko ICT, ryzyko prowadzenia działalności
 • Sprawozdanie z przeglądu zasad/instrukcji zarządzania kapitałami i procesu ICAAP
 1. Ocena (przegląd) przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego i Ładu Wewnętrznego
 • Zasady oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
 • Sprawozdanie z oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego
 • Zasady weryfikacji i oceny Ładu Wewnętrznego
 • Sprawozdanie z weryfikacji i oceny Ładu Wewnętrznego
 1. Ocena stosowania zasad etyki
  • Zasady etyki
  • Sprawozdanie z oceny przestrzegania zasad etyki
 2. Ocena polityki wynagradzania
  • Zasady polityki wynagrodzeń
  • Identyfikacja osób objętych polityką (zmiana podejścia KNF)
  • Neutralność wynagradzania wg płci
  • Sprawozdanie ze stosowania polityki wynagrodzeń
 3. Ocena procedury anonimowego informowania o naruszeniu przepisów prawa
 • Wymagania wobec procedury anonimowego informowania
 • Sprawozdanie z oceny procedury anonimowego informowania
 1. Przegląd polityki informacyjnej
 • Ujawnienia zgodnie z Rekomendacją Z KNF (Prawo bankowe, CRR2 oraz w tym Rek. H,M,P, Z), ujawnienia dotyczące MREL
 • Sprawozdanie z przeglądu polityki informacyjnej i instrukcji dotyczącej sporządzania ujawnień
 1. Podsumowanie

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .