Data rozpoczęcia szkolenia:

01.02.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

13:00

Opis szkolenia:

Zgodnie z zapisami Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów Rada Nadzorcza Banku jest zobowiązana do corocznej oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności. Rada Nadzorcza przeprowadza wyżej wymienioną ocenę z uwzględnieniem opinii wydanej przez Komitet Audytu (o ile został powołany).

Bank łączy wyniki ww. oceny z przeglądem procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności. Przegląd służy również Radzie Nadzorczej do przyjęcia planu działania Komórki ds. zgodności na kolejny rok.

Cele szkolenia:

 • Celem niniejszego szkolenia jest wspólny przegląd zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności z uwzględnieniem wytycznych jednostek zarządzających systemem ochrony

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona weryfikacja organizacji i zadań komórki ds. zgodności.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma informacje niezbędne do weryfikacji procedur w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności, z uwzględnieniem procedur (wytycznych) obydwu zrzeszeń (SGB i BPS).
 • Uczestnik otrzyma w ramach szkolenia przykłady notatek z weryfikacji procedur, oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 • Uczestnicy otrzymają przykładowy plan działania Komórki ds. Zgodności, uwzględniający zapisy Rekomendacji H/13.4,
 • Uczestnicy otrzymają przykłady zweryfikowanych Regulaminów / Zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności (zgodne z wytycznymi SSOZ BPS oraz wzorcową regulacją SSO SGB).

Adresaci: Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, audytorów wewnętrznych, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER:RENATA SZOSTAK– Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 13.00 – 14.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne przeprowadzania weryfikacji i oceny efektywności systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 2. Weryfikacja organizacji komórki ds. zgodności.
 3. Przegląd zadań komórki ds. zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji H/13.4.
 4. Zasady korzystania z doradztwa – Rekomendacja H/12.6.
 5. Weryfikacja procedur zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 6. Ocena efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności:
  • Źródła informacji o skutkach ryzyka braku zgodności,
  • Definicja mierników ilościowych,
  • Definicja mierników jakościowych,
  • Mapa ryzyka braku zgodności.
 7. Przygotowanie notatki w zakresie weryfikacji procedur oraz oceny efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 8. Przygotowanie opinii Komitetu Audytu, zapisów do protokołów z posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Rady Nadzorczej w ww. sprawach.
 9. Plan działania komórki ds. zgodności.
 10. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.