Data rozpoczęcia szkolenia:

15.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • przypomnienie i usystematyzowanie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, związanych z działalnością banku, które wymagają aktualnego dostosowania;
 • rozpoznanie problemów wynikających ze stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, które są uregulowane w procedurach Banku;
 • rozpoznanie obszarów wymagających szczególnej uwagi i ujęcia w planach Banku, działalności, a także kontroli wewnętrznej IOD, komórki ds. bezpieczeństwa, komórki compliance, komórki dokonującej przeglądów zarządczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku;
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów.

ADRESACI:  Inspektorzy Ochrony Danych; Członkowie Zarządu nadzorujący bezpieczeństwo informacji; Pracownicy komórek ds. bezpieczeństwa (SBI, ABI); Pracownicy komórek ds. ryzyka i analiz; Pracownicy komórek ds. zgodności (ryzyka braku zgodności); Pracownicy komórek ds. kontroli wewnętrznej

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 290 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 260 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych i wymagania RODO oraz wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 • Podstawowe obowiązku Banku wynikające z przepisów RODO i zasada rozliczalności
 • Obowiązki dowodowe Banku wynikające z zasady rozliczalności
 • Regulacje wewnętrzne dotyczące wdrożenia RODO wymienione w przepisach rozporządzenia
 • Struktura regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych wymieniona w publikacjach PUODO
 • Wymaganie przepisów RODO dotyczące przeglądów oraz aktualizacji regulacji wewnętrznych
 • Typowe wady dokumentacji, sposób usunięcia luki
 1. Projektowanie, włączanie do działalności banku nowych/zmienionych procesów przetwarzania
 • Obowiązki Banku związane z rozpoczęciem / zmianą zakresu przetwarzania
 • Obowiązek włączania IOD w sprawy przetwarzania danych osobowych oraz działania IOD z należytym uwzględnieniem ryzyka
 • Procedury przekazywania danych do aktualizacji rejestrów przetwarzania
 • Doradcza rola IOD
 • Typowe wady projektowania procesów przetwarzania
 1. Rejestry czynności i rejestry kategorii czynności
 • Rejestr czynności przetwarzania – aktualizacja wymagana w związku ze zmianami zakresu przetwarzania w 2023
 • Rejestr kategorii czynności – aktualizacja wymagana w związku ze zmianami zakresu przetwarzania w 2023
 • Typowe błędy w rejestrach
 1. Polityka bezpieczeństwa informacji i procedury z nią powiązane
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Zakres systemów przetwarzania objęty polityką bezpieczeństwa informacji
 • Rozwój systemów i zasady wynikające z art. 25 RODO
 1. Instrukcja/zasady ochrony danych osobowych
 • Zasady przetwarzania danych osobowych i ich realizacja w praktyce, typowe problemy
 • Metodyka oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych – organizacja procesu oceny ryzyka, typowe problemy
 • Metodyka dokonywania DPIA – organizacja procesu sporządzania DPIA, typowe problemy, zakres objęty DPIA, aktualizacja DPIA, typowe problemy
 • Przegląd i zmiany instrukcji w 2023, uzupełnienie i zmiana procedur zgodnie z karami i stanowiskami PUODO
 1. Inspektor ochrony danych
 • Zasady działania IOD wg przepisów RODO
 • Niezależność IOD
 • Typowe problemy i błędy
 1. Procedury w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych i metodyka oceny naruszenia
 • Metodyka oceny ryzyka naruszenia ochrony danych, powiadamianie PUODO, powiadamianie klienta
 • Kary nakładane przez PIODO za brak zgłaszania naruszeń
 • Zmiany w metodyce w związku ze stanowiskami PUODO
 1. Nadawanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Treść upoważnienia
 • Rejestr upoważnień
 • Przypadki specjalne (przepisy poza RODO)
 1. Analiza ryzyka aplikacji mobilnych i internetowych zgodnie z art. 25, 32 RODO
 2. Raport z analizy ryzyka ochrony danych osobowych – aktualizacja analizy
 3. Raport z przeprowadzenia lub aktualizacji DPIA – aktualizacja DPIA
 4. Polityka i zasady monitoringu wizyjnego i innych form monitoringu – przegląd polityki
 5. Raportowanie w zakresie retencji danych
 6. Dokumentacja wyników testowania i weryfikacji zabezpieczeń
 7. Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą
 • Przegląd zasad w zakresie realizacji praw osób
 • Typowe wady procedur
 1. Podsumowanie

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .