Data rozpoczęcia szkolenia:

15.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Problematyka przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego, rozliczenia całkowitego kosztu kredytu, jak również przekazania konsumentowi-kredytobiorcy przez bank środków pieniężnych w wyniku tego rozliczenia, wymaga pogłębionej.

Orzeczenie TSUE C-383/18 zawierające wskazania wykładnicze dla sądów w zakresie art. 16 dyrektywy 2008/48/WE, nadało kierunek stosowania tego uprawnienia konsumenta w prawie krajowym. Obniżenie kosztów kredytu w razie spłaty przed terminem określonym w umowie, ma charakter proporcjonalny
w tym sensie, że odnosi się do okresu: od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty
w umowie.

Zagadnieniami kluczowymi dla dokonywania stosownych rozliczeń jest określenie daty wyznaczającej możliwość zastosowania art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, jak również charakter obowiązku obniżenia całkowitego kosztu kredytu i czy rodzi on automatyczny zwrot przez bank należności na rzecz konsumenta.

Cele szkolenia:

⟹   uzupełnienie wiedzy w zakresie stosowania przez bank rozwiązań ustawowych  w przedmiocie problematyki przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego,

⟹   zwrócenie szczególnej uwagi na dorobek orzeczniczy TSUE i sądów polskich przy interpretacji przepisów prawa europejskiego i krajowego w omawianej problematyce przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego,

⟹   analiza wybranych zagadnień o szczególnym znaczeniu dla kształtowania poprawnej relacji umownej banku z kredytobiorcą kredytu konsumenckiego,

⟹   wskazanie działań dla minimalizowania ryzyka banku związanego z rozliczeniami kredytu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez kredytobiorcę poprzez poprawne i terminowe rozliczenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego,

⟹   poznanie istotnych zagadnień temporalnych związanych ze stosowaniem przepisów  ustawy o kredycie konsumenckim.

Korzyści ze szkolenia:

⟹   ograniczenie ryzyka i potencjalnych strat banku z nieprawidłowego stosowania regulacji ustawowych dotyczących przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego i rozliczenia całkowitego kosztu kredytu

⟹   pogłębienie wiedzy w zakresie omawianej problematyki kredytu konsumenckiego ze wskazaniem orzecznictwa sądów, poglądów doktryny a także stanowisk instytucji ochrony praw konsumentów,

⟹   utrwalenie wiedzy i uzyskanie wskazówek praktycznych dotyczących prawidłowego rozliczania całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego.

Adresaci szkolenia:

osoby zarządzające bankami, pracownicy banków zajmujący się obsługą klientów kredytowych, kontrolerzy wewnętrzni, pracownicy compliance, obsługa prawna.

Trener:  ZDZISŁAW OSADA – radca prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w BFG, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie KNF i NBP, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego Specjalizuje się w zagadnieniach  bezpieczeństwa  prawnego  instytucji  finansowych,  w  szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej, jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego. Wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł /osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1) Założenia i cel Dyrektywy 2008/48/WE w zakresie ujednolicenia zasad działania – także w przedmiocie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.
2) Umowa o kredyt konsumencki:
• ekonomiczne aspekty umowy kredytu,
• definicja legalna umowy kredytu konsumenckiego.
• zakres stosowania.
3) Całkowity koszt kredytu konsumenckiego:
• zapis dyrektywalny,
• pojęcie ustawowe,
• elementy składowe,
• obniżenie kosztów kredytu – zasada proporcjonalności,
• jednorazowe koszty,
• całkowity koszt kredytu a usługi dodatkowe.
4) Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego:
• analiza zagadnienia,
• uprawnienie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem umownym,
• wspólne stanowisko Prezesa UOKiK i Rzecznika Finansowego w zakresie interpretacji art. 49 u.k.k.,
• wyrok TSUE z 11.09.2019 r. w sprawie C-383/18,
• wpływ wyroku C-383/18 na kształtowanie orzecznictwa sądów krajowych,
• spłata kredytu konsumenckiego lub indeksowanego do waluty innej niż polska.
5) Prowizja kredytodawcy od spłaty kredytu konsumenckiego przed terminem:
• uregulowanie umowne,
• warunki formalne prowizji.
6) Rozliczenie przez bank całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego:
7) Aspekty temporalne stosowania przepisów ustawy o kredycie konsumenckim

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .