Data rozpoczęcia szkolenia:

16.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

25 lutego 2021r. Sejm przyjął i skierował do Senatu ustawę, która ma dostosowywać przepisy ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podczas szkolenia omówione będą zmiany w zakresie obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów tzw. Dyrektywy AML V.

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie kompetencji  pozwalających  na  prawidłową  realizację  obowiązków  związanych z PPP i FT (w tym pozwalających na poprawę wewnętrznych procedur oraz prawidłową parametryzację systemów informatycznych wykorzystywanych do rejestracji transakcji, oceny ryzyka oraz analiz transakcji),
 • poznanie zasad stosowania w Banku przepisów z zakresu PPP i FT,
 • zapoznanie się z praktyką i przykładami prania w polskim systemie bankowym,
 • zapoznanie się  z  najczęściej  występującymi  uwagami  po  kontrolach  GIIF  i  KNF oraz najnowszymi interpretacjami przepisów wydanymi przez GIIF w zakresie identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, sposobu rejestracji niektórych typów transakcji podlegających rejestracji oraz formy zgłaszania transakcji określonych w art. 8.3, 16 i 17 ustawy.

Korzyści ze szkolenia:

 • ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).
 • dbałość o wizerunek banku – profesjonalni i kompetentni pracownicy – program szkolenia uwzględnia specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w szczególności odnośnie zakresu prowadzonej działalności, segmentu obsługiwanych klientów, posiadanych systemów informatycznych oraz współpracy w ramach zrzeszenia ograniczenie ryzyka i strat finansowych Banku związanych z nieprawidłową organizacją procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PPP i FT).

Adresaci: członkowie Zarządów Banków Spółdzielczych odpowiedzialni za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorzy i analitycy rejestru, audytorzy

Trener: RYSZARD KOWALIK – praktyk w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wieloletnie doświadczenie w sektorze finansowo- bankowym, realizował w instytucjach finansowych liczne projekty wdrożeniowe, między innymi koordynował wdrożenie program PPP i FT w Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. Doświadczony wykładowca i wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ryzyka operacyjnego banku.
 3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem Komunikatów GIIF.
 4. Omówienie zagadnień związanych z:
  • katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF,
  • oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta i osób działających w jego imieniu, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych oraz badania źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi obracają klienci,
  • identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
  • realizacją transakcji okazjonalnej oraz obsługą klienta incydentalnego,
  • analizą transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
  • realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych,
  • zamrażaniem wartości majątkowych, oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
  • typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz tryby ich zgłaszania do GIIF,
  • zgłaszaniem przez pracowników naruszeń przepisów.
 5. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 7. Uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF po kontrolach w Bankach Spółdzielczych.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.