Data rozpoczęcia szkolenia:

15.04.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom poznania całokształtu zagadnień związanych z rachunkami bankowymi:

 • zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych,
 • egzekucja z rachunku bankowego (sądowa i administracyjna),
 • wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego,
 • wpływ upadłość/restrukturyzacji posiadacza rachunku na umowę rachunku bankowego,
 • zamykanie rachunków bankowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie uwzględniać stosowanie poszczególnych przepisów w świetle praktyki bankowej i sądowej.

ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w banku, jak również dla pracowników posiadających doświadczenie w obszarze objętym szkoleniem.

TRENER: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowej, doświadczony trener, wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/ osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

III CZĘŚĆ
Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych. Egzekucja z rachunku bankowego (sądowa i administracyjna). Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego. Wpływ upadłość/restrukturyzacji posiadacza rachunku na umowę rachunku bankowego. Zamykanie rachunków bankowych

I. Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych
1. Zakres usług w ramach podstawowego rachunku płatniczego
2. Przeznaczenie podstawowego rachunku płatniczego
3. Opłaty i prowizje z tytułu prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego
4. Prawo banku do zapytanie w Centralnej Informacji o Rachunkach Bankowych
5. Zasady i tryb zawierania umowy podstawowego rachunku płatniczego
6. Obligatoryjna odmowy zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
7. Fakultatywna odmowa zawarcia umowy podstawowego rachunku płatniczego
8. Wypowiedzenie umowy podstawowego rachunku płatniczego
9. Reklama i informacja handlowa o rachunkach bankowych
II. Egzekucja z rachunku bankowego (sądowa i administracyjna)
1. Właściwość organów egzekucyjnych
2. Przeszkody do wykonania zajęcia rachunku bankowego
3. Kwota wolna od zajęcia
4. Środki wolne od zajęcia
5. Zbieg egzekucji:
• Zbieg egzekucji sądowych [komorniczych]
• Zbieg egzekucji administracyjnej
• Zbieg egzekucji sądowej [komorniczej] i administracyjnej
6. Egzekucja z rachunku wspólnego
7. Odpowiedzialność banku przy wykonywaniu zajęcia rachunku bankowego
III. Wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku bankowego
1. Śmierć posiadacza rachunku indywidualnego
2. Śmierć posiadacza rachunku wspólnego
3. Wypłaty z rachunku bankowego po śmierci posiadacza
4. Zapis na wypadek śmierci
5. Przekazywanie informacji gminie
6. Zarządca sukcesyjny
IV. Wpływ upadłość/restrukturyzacji posiadacza rachunku na umowę rachunku bankowego
V. Zamykanie rachunków bankowych
1. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego
2. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego z mocy prawa
3. Porozumienie stron

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .