Data rozpoczęcia szkolenia:

19.03.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Studium jest cyklem szkoleń, mającym na celu zapoznanie jego uczestników ze wszystkimi aspektami działalności depozytowej banku, w tym zasadami obsługi klienta.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom poznania całokształtu zagadnień związanych z rachunkami bankowymi, w ramach jednego cyklu.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie uwzględniać stosowanie poszczególnych przepisów w świetle praktyki bankowej i sądowej.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w banku, jak również dla pracowników posiadających doświadczenie w obszarze objętym szkoleniem.

TRENER: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowej, doświadczony trener, wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/ osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230 zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zasady gwarantowania depozytów
1. Pojęcie deponenta – szczegółowa analiza podmiotów zakładających rachunki bankowe i ich kwalifikacja w systemie wyliczania
2. Podmioty wyłączone z gwarantowania depozytów w nowej ustawie
3. System gwarantowania depozytów w nowej ustawie
3.1. Środki gwarantowane
3.2. Wypłaty środków gwarantowanych
3.3. Wzór arkusza informacyjnego dla deponentów – omówienie
4. Obowiązki informacyjne banku wobec klientów

II. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
1. Podstawowe definicje ustawowe
2. Beneficjent rzeczywisty, zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
3. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP)
4. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
5. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych
6. Przekazywanie i gromadzenie informacji
7. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy

III. Obowiązki związane z przeciwdziałanie wykorzystywania systemu do wyłudzeń skarbowych [STIR]
1. Pojęcie podmiotu kwalifikowanego STIR
2. Pojęcie STIR
3. Pojęcie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
4. Zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego z rachunków bankowych [sądowego i administracyjnego]
5. Obowiązki informacyjne wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
6. Zasady dokonywania analizy ryzyka STIR
7. Zasady dokonywania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

IV. RODO w działalności depozytowej
1. Zakres danych osobowych zbieranych przy działalności depozytowej
2. Podstawy przetwarzania danych osobowych posiadaczy rachunków bankowych
3. Rejestr czynności przetwarzania przy zawieraniu umowy rachunku bankowego
4. Obowiązek informacyjny przy zbieraniu danych osobowych

V. Zasady prowadzenia rachunku VAT i obsługi podzielonej płatności
1. Istota mechanizmu podzielonej płatności
2. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności
3. Zasady prowadzenia przez bank rachunków VAT
3.1. Założenie rachunku bankowego VAT
3.2. Waluta rachunku bankowego VAT
3.3. Dopuszczalne obciążenia rachunku bankowego VAT
3.4. Dopuszczalne uznania rachunku bankowego VAT
3.5. Naliczanie odsetek na rachunku bankowego VAT
3.6. Zajęcie rachunku bankowego VAT
3.7. Zabezpieczenie na rachunku bankowym VAT
3.8. Zamknięcie rachunku bankowego VAT
4. Mechanizm podzielonej płatności przy poleceniu zapłaty

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .