Data rozpoczęcia szkolenia:

23.02.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Studium jest cyklem 3 szkoleń, mającym na celu zapoznanie jego uczestników ze wszystkimi aspektami działalności depozytowej banku, w tym zasadami obsługi klienta.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom poznania całokształtu zagadnień związanych z rachunkami bankowymi, w ramach jednego cyklu.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie uwzględniać stosowanie poszczególnych przepisów w świetle praktyki bankowej i sądowej.

ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w banku, jak również dla pracowników posiadających doświadczenie w obszarze objętym szkoleniem.

PROWADZĄCY: JACEK KWIECIEŃ – radca  prawny,  dyplomowany  pracownik  banku  w  ramach  programu standaryzacji  Związku  Banków  Polskich,  wykładowca  w  ramach  studiów  podyplomowych organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, członek zarządu spółki zajmującej się windykacją i obrotem wierzytelnościami, pełnił funkcję dyrektora ds. wierzytelności trudnych w jednej z instytucji finansowych.

CENA: 260 zł/ osoba brutto za jedną część

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto brutto za jedną część

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Źródła prawa związanego z działalności depozytową banku, pojęcie rachunku bankowego, cechy konstrukcyjne i rola rachunku bankowego.
II. Posiadacze rachunków bankowych i zasady zawierania z nimi umów depozytowych
1. Osoby fizyczne
2. Jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (spółki osobowe, wspólnoty mieszkaniowe)
3. Osoby prawne, z uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego
4. Podmioty nie posiadające podmiotowości prawnej (rady rodziców, SKO, PKZP)
5. Zasady reprezentacji posiadaczy rachunków bankowych, jak ustalić osobę uprawnioną do zawarcia umowy rachunku bankowego
6. Pozyskiwanie informacji o posiadaczu rachunku bankowego (baza REGON, KRS, CEIDG, inne), ocena wiarygodności pozyskiwanych danych
III. Zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem rachunków bankowych
1. Obowiązek posiadania rachunku bankowego
2. Karta wzorów podpisów
3. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego
4. Wyciąg z rachunku bankowego
5. Tajemnica bankowa w zakresie informacji o rachunku bankowym
6. Zasady obsługi depozytowej seniora
7. Zasady obsługi depozytowej osób niepełnosprawnych
8. Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy rachunku bankowego
9. Skargi i reklamacje związane z działalnością depozytową
IV. Bankowość elektroniczna i usługi płatnicze – zasady świadczenia usług i ryzyko związane z bankowością elektroniczną i mobilną, bezpieczeństwo transakcji płatniczych, nowoczesne usługi płatnicze, odpowiedzialność banku za transakcje nieautoryzowane, niewykonane i niewłaściwie wykonane
V. Umowa rachunku bankowego, klauzule niedozwolone w umowach depozytowych
1. Forma umowy rachunku bankowego
2. Strony umowy rachunki bankowego
3. Waluta rachunku
4. Czas trwania umowy – umowy na czas określony i nieokreślony
5. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku
6. Wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank – tabela opłat i prowizji
7. Formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji;
8. Przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy;
9. Przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego;
10. Umowa rachunku bankowego z przedsiębiorcami indywidualnymi
VI. Umowa rachunku bankowego dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych
VII. EuroFATCA – obowiązki dla banków
1. Podstawowe pojęcia ustawowe
2. Pojęcie rezydencji podatkowej i znaczenie tego pojęcia
3. Zakres przedmiotowy obowiązku ustalania rezydencji podatkowej
4. Obowiązek ustalania salda rachunków o niskiej wartości
5. Obowiązki banku wynikające z ustawy o wymianie informacji podatkowych
6. Zasady należytej staranności wobec

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .