Data rozpoczęcia szkolenia:

26.03.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie problematyki postępowania restrukturyzacyjnego jako procedury windykacji wierzytelności bankowych w świetle aktualnych regulacji prawnych.
 • Przedstawienie zmian wynikających z regulacji COVID- 19.
 • Przedstawienie instytucji prawnych wzmacniających pozycję Banku w stosunku do dłużnika – kredytobiorcy oraz zwiększających szansę na skuteczną windykację wierzytelności.
 • Omówienie problemów i zagrożeń dla Banków w tym zwłaszcza dla skuteczności ustanawianych przez Banki prawnych form zabezpieczeń, związanych z treścią ustawy.
 • Przedstawienie zalet i korzyści windykacji wierzytelności bankowych w toku procedury restrukturyzacyjnej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie aktualnej wiedzy dotyczącej omawianej problematyki oraz bieżące wyjaśnienie problemów prawnych.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów windykacji. Wymagana podstawowa znajomość zagadnień związanych z upadłością.

TRENER: PIOTR KOWALEWSKI – radca prawny, wykładowca WSB w Poznaniu. Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik FRBS.

CENA: 170 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wpływ regulacji prawa restrukturyzacyjnego na prawne formy zabezpieczeń banku.
 2. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
 3. Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 4. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne oraz regulacje COVID – 19 w zakresie prawa restrukturyzacyjnego.
 5. Postępowanie o zatwierdzenie układu.
 6. Przyspieszone postępowanie układowe.
 7. Postępowanie układowe.
 8. Postępowanie sanacyjne.
 9. Układ częściowy.
 10. Skutki prawne układu.
 11. Zasady ograniczenia możliwości dochodzenia roszczeń przez wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego.
 12. Skutki prawne układu dla wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo (w szczególności posiadających zabezpieczenia w postaci hipotek, zastawów, przewłaszczeń i cesji).
 13. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.