Data rozpoczęcia szkolenia:

07.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Omówienie in. ostatnich zmian w przepisach prawa pracy, aktualnych stanowisk urzędowych dotyczących kadr i płac oraz BHP, nowych stanowisk odnośnie RODO w kadrach i płacach oraz zasad prowadzenia dokumentacji elektronicznej, a także najnowszego orzecznictwa w sprawach kadrowo-płacowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie mogą zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.
 • Stanowiska oficjalne dotyczące dokumentacji, czyli jak urzędy podchodzą do zmian w przepisach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

TRENER: ŁUKASZ PRASOŁEK – w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Ostanie zmiany w przepisach prawa pracy
• Zasady dotyczące długości kwarantanny i izolacji w warunkach domowych
• Możliwość podejmowania pracy na kwarantannie i izolacji
• Urlop wypoczynkowy na kwarantannie
• Zwolnienie w wymiarze 2 dni dla krwiodawców
• Zmiany rozporządzeń z zakresu bhp – badania wstępne oraz ocena ryzyka zawodowego
• Zmiany planowane na 2021 r.

2. Aktualne stanowiska urzędowe dotyczące kadr i płac
• Wynagrodzenia za urlop i urlop uzupełniający
• Awarie a limit nadgodzin z okresu rozliczeniowego
• Pory nocne i definicje niedzieli
• Przerwy na karmienie a praca zdalna
• Czas wolny za nadgodziny kadry kierowniczej / ewidencja czasu pracy kadry kierowniczej
• Karta przedpłacona a potrącenia
• Urlopy wypoczynkowe w grupie kapitałowej

3. Aktualne stanowiska urzędowe dotyczące BHP
• Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
• Zawieszenie obowiązku wystawiania skierowań
• Ważność badań po epidemii
• Skierowania na badania a stopień niepełnosprawności
• Elektroniczne skierowanie na badania
• Badania kontrolne a izolacja / kwarantanna
• Uprawnienia inspektorów PIP w kontekście wymogów sanitarnych

4. RODO w kadrach i płacach – nowe stanowiska
• Ochrona danych osobowych a praca zdalna
• Podawanie nazwiska pracownika zastępowanego w umowie na zastępstwo
• Oświadczenia o dodatkowym zatrudnieniu kierowców
• Przetwarzanie danych osobowych chorych pracowników
• Przechowywanie danych weterana i zasady ochrony danych telepracownika
• Przetwarzanie adresu miejsca pracy zdalnej
• Przechowywanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracownika
• Przechowywanie zgód na potrącenia składek związkowych w aktach
• Dokumentowanie wyznania w przypadku wniosków pracownika dotyczących czasu pracy
• Możliwość kserowania legitymacji studenckich

5. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej – nowe stanowiska
• Dokumenty elektroniczne a dokumentacja papierowa
• Wpływ pracownika na postać kopii dokumentacji
• Forma oświadczeń podatkowych pracowników
• Sposób wykonywania obowiązku informacyjnego wobec pracowników
• Skuteczność doręczania zawiadomień o zmianie postaci akt a elektronizacja akt archiwalnych

6. Najnowsze orzecznictwo w sprawach kadrowo-płacowych
• Akceptacja cofnięcia wniosku o porozumienie stron przez dopuszczenie do pracy
• Odwołanie od porozumienia stron kończącego współpracę
• Sposób liczenia ciąży a przedłużenie do dnia porodu
• Wypowiedzenie zmieniające a kobieta w ciąży
• Powrót do pracy po rodzicielskim a dopuszczenie do pracy na innym stanowisku
• Kryteria doboru a wypowiedzenie zmieniające
• Wiek emerytalny jako kryterium dobory pracowników do zwolnień
• Powierzenie innej pracy w okresie wypowiedzenia
• Rażące niedbalstwo jako podstawa zwolnienia dyscyplinarnego pracownika
• Brak nagan a dyscyplinarne zwolnienie pracownika
• Naruszenia z poprzedniego zatrudnienia a dyscyplinarne zwolnienie pracownika
• Obowiązek ponownego zatrudnienia osoby zwolnionej na podstawie art. 53 k.p.
• Skuteczność umowy o zakazie konkurencji zawartej z umową na okres próbny
• Dopuszczalność zawarcia 2 kar umownych w umowie o zakazie konkurencji
• Granice czasowe i uporczywość w definicji mobbingu
• Sposób oceny ofiary mobbingu
• Korzystanie z uprawnień kierowniczych a mobbing
• Kominy płacowe jako dyskryminacja pracowników
• Sposób ustalenia wynagrodzenia po urlopie wychowawczym
• Blankietowa zgoda na potrącenia

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.