Data rozpoczęcia szkolenia:

29.03.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych m.in. z przyjęciem pracownika do pracy, rozwiązywaniem umów, ustalaniem i udzielaniem urlopów wypoczynkowych oraz rozliczaniem czasu pracy.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy z zakresu prawa pracy.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie mogą zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest Zarządów Banków, osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, naczelników wydziałów, kierowników oraz zatrudnionych w działach kadr i HR.

Trener: MONIKA ZIELIŃSKA – posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w działach kadr i płac firm różnej wielkości (od kilkuosobowych do dużych sieci handlowych) i różnych branż (usługowej, handlowej, transportowej). Wieloletnia właścicielka firmy prowadzącej usługi kadrowo-płacowe oraz doradcze i szkoleniowe. Współpracowała z wydawnictwem Infor publikując artykuły dotyczące praktycznego stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Obowiązki kierowników związane z przyjęciem pracownika do pracy:
 • pytania do kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej
 • badania lekarskie i szkolenie bhp
 • pozostałe obowiązki związane z zatrudnieniem (m.in. zapoznanie z regulaminami, zakresem obowiązków itp.)
 1. Zatrudnienie
 • kiedy należy zawrzeć umowę o pracę, a kiedy dopuszczalne jest zatrudnienie cywilnoprawne (umowy o dzieło, zlecenia, współpraca w ramach działalności gospodarczej).
 • rodzaje umów o pracę.
 • ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony.
 • zmiana warunków umowy o pracę: porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające, oddelegowanie pracownika do innej pracy
 1. Rozwiązywanie umów o pracę
 • sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • umowa na czas nieokreślony – konieczność uzasadnienia wypowiedzenia
 • procedura wręczania rozwiązania umowy o pracę
 • zwolnienie ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 1. Ustalanie i udzielanie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy
 • udzielanie urlopów wypoczynkowych – prawo do urlopu, wymiar urlopu, do kiedy urlop powinien być udzielony
 • plany urlopów
 • przesunięcie urlopu, przerwanie urlopu, odwołanie z urlopu
 • jednostronne udzielenie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę
 • urlop na żądanie
 • inne zwolnienia od pracy i zasady ich udzielania
 • urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski – zasady ich udzielania
 1. Rozliczanie czasu pracy
 • potwierdzanie przybycia i obecności w pracy przez pracowników
 • podstawowe pojęcia czasu pracy: norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, tydzień pracowniczy, doba pracownicza, odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • przerwy w pracy wliczane do czasu pracy i niewliczane do czasu pracy
 • systemy czasu pracy
 • obowiązki kierownika przy rozliczaniu czasu pracy – przygotowywanie harmonogramów dla równoważnego systemu czasu pracy, pracy zmianowej, niepełnoetatowców, rozliczanie ewidencji czasu pracy
 • zasady zlecania godzin nadliczbowych
 • zasady rozliczania godzin nadliczbowych – dodatek do wynagrodzenia (100% i 50%), odbiór dnia wolnego, odbiór czasu wolnego
 • szczególne przypadki zakazu pracy w nadgodzinach
 • czas pracy a polecenie wyjazdu służbowego i szkolenie
 • zwolnienia z pracy na załatwienie spraw prywatnych i odpracowanie tego czasu
 1. Kary porządkowe
 2. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz za mienie powierzone

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.