Data rozpoczęcia szkolenia:

06.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Omówienie najważniejszych zmian w prawie pracy w 2022 r. – dotyczących m.in. regulacji pracy zdalnej, sygnalistów (obowiązki od 17.12.2021r.)

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie mogą zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.
 • Stanowiska oficjalne dotyczące dokumentacji, czyli jak urzędy podchodzą do zmian w przepisach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

TRENER: ŁUKASZ PRASOŁEK – w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac.

CENA: 240 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Kontrole trzeźwości i na obecność w organizmie pracowników innych środków działających podobnie do alkoholu:
a. Jakie wymagania formalne należy spełnić aby móc kontrolować pracowników?
b. Jakie obowiązki informacyjne wobec załogi musi dopełnić pracodawca przed wprowadzeniem kontroli?
c. Jakie zmiany obejmą procedurę nakładania kar porządkowych?
d. Czy brak zmian w regulaminie pracy uniemożliwi nałożenie kar porządkowych?
e. W jakiej części akt osobowych będą przechowywane informacje o stanie trzeźwości?
f. Jacy pracownicy będą musieli otrzymać nowe upoważnienia i w jakim zakresie?
g. Czy kontrole obejmą także zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?
h. Kiedy pracodawca będzie mógł nie dopuścić pracownika do pracy?
i. Jak obliczyć wynagrodzenie za okres niedopuszczenia do pracy, jeśli wyniki badań nie wykażą obecności alkoholu w organizmie?
j. W jakich przypadkach będzie dopuszczalne badania krwi lub moczu?
2. Praca zdalna:
a. Jaki będzie termin na wdrożenie nowych regulacji w firmach?
b. Co się stanie z regulaminami telepracy, które obowiązują obecnie?
c. Co to jest praca zdalna okazjonalna?
d. Jaka będzie minimalna treść regulaminu pracy zdalnej?
e. Jakie obowiązki kadrowe wiążą się z wdrożeniem pracy zdalnej?
f. Jakie obowiązki z obszaru bhp wiążą się z wdrożeniem pracy zdalnej?
g. Jakie obowiązki z obszaru ochrony danych osobowych wiążą się z wdrożeniem pracy zdalnej?
h. Kiedy będzie obowiązek wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu pracownikom?
i. Jakie możliwości kontroli pracownika zdalnego będzie miał pracodawca?
j. Jakie uprawnienia i ochronę będzie miał pracownik wykonujący pracę zdalną?
3. Sygnaliści – nowy obowiązek od 17 grudnia 2021 r.
a. Którzy pracodawcy powinni wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń już w 2021 r.?
b. Jak wdrożyć właściwie regulamin zgłoszeń wewnętrznych?
c. Jakie są obligatoryjne elementy regulaminu zgłoszeń wewnętrznych?
d. Czy taki regulamin może zastąpić procedurę antymobbingową?
e. Jakie są terminy na podjęcie działań przez pracodawcę, gdy wpłynie zgłoszenie?
f. Jakie nowe obowiązki związane z ochroną danych będą spoczywały na pracodawcach?
g. Jakie osoby mogą być sygnalistami?
h. Jaka ochrona przysługuje sygnalistom?
i. Na czym polegają zgłoszenie zewnętrzne?
j. Jakie sankcje grożą za naruszanie przepisów ustawy?

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.