Data rozpoczęcia szkolenia:

25.03.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Szkolenie ma celu przybliżenie tematyki należytego wykonywania obowiązków związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym skierowanym do rachunków bankowych.
 • Głównym nacisk szkolenia skoncentrowany jest na sposobie oraz zakresie blokady, w rozróżnieniu od rodzaju zajętego rachunku, przekazywaniu komornikowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne niezbędnych informacji oraz kwot z zajętego rachunku, jak również właściwego wyodrębniania kwot wolnych od zajęcia w zależności od rodzaju rachunku, na którym te kwoty się znajdują.

Korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie przybliży zasady blokowania rachunków podmiotów kwalifikowanych, tzw. blokada STIR.
 • Dodatkowo, uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zakresem odpowiedzialności za naruszenie procedury egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

Forma szkolenia:

Szkolenie online prowadzone jest w formie prezentacji w kilku modułach. Po każdym module następuje przerwa, w trakcie której Prowadzący odpowiada na zadane na czacie pytania Uczestników.
Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na żywo i za pomocą czatu przez cały czas trwania szkolenia.

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników banków zajmujących się bieżącą  obsługą rachunków bankowych, zarówno rachunków prowadzonych dla konsumentów, jak i rachunków komercyjnych. Adresatami szkolenia są także pracownicy banków zajmujących kierownicze stanowiska, do których obowiązków należy nadzór oraz kontrola nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków przez bank z zakresu obsługi rachunków bankowych oraz udziału w procedurze egzekucyjnej prowadzonej przez właściwe organy państwowe.

Trener: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Sposób zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego – wymogi formalne.
 2. Obowiązki banku w związku z dokonanym zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego.
  • Blokada rachunku – zakres i czas blokady.
  • Kwoty znajdujące się na rachunku bankowym niepodlegające blokadzie.
  • Zakres informacji przekazywanych komornikowi a tajemnica bankowa.
 3. Zajęcie wierzytelności z rachunku oszczędnościowego, z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku rodzinnego.
 4. Zajęcie wierzytelności z rachunku rozliczeniowego (bieżącego, pomocniczego).
 5. Zajęcie wierzytelności z rachunku wspólnego.
 6. Zajęcie wierzytelności z rachunku służącego do obsługi umowy o kredyt.
 7. Realizacja zajęcia wierzytelności z wynagrodzenia za pracę wpływającego na rachunek bankowy.
 8. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego a prawo banku do potrącenia przysługującej mu wierzytelności w stosunku do posiadacza zajętego  rachunku.
 9. Blokada STIR – zakres i podstawy stosowania.
 10. Odpowiedzialność banku za naruszenie przepisów dotyczących egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.