Data rozpoczęcia szkolenia:

30.03.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów działania Komitetu Audytu w świetle obowiązków, które ustawodawca nałożył na te komitety.
 • Szkolenie obejmuje przedstawienie zakresu czynności, które pozwolą wykonać ustawowe obowiązki.
 • Na szkoleniu przedstawione zostaną metody i sposoby monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, jak również omówione zostaną elementy sprawozdawczości bankowej oraz czynności rewizji finansowej.
 • Część czasu szkoleniowego poświęcona zostanie na przygotowanie dokumentacji (sprawozdania, raporty), którą członkowie Komitetu Audytu przedstawiają na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jakie ustawowe zadania wykonuje Komitet Audytu?
 • Jakie czynności wchodzą w skład procesu sprawozdawczości finansowej?
 • Jakie są kolejne etapy rewizji finansowej?
 • Co składa się na system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem?
 • Jak ocenić poszczególne obszary działalności banku?
 • Jakie elementy brać pod uwagę monitorując poszczególne obszary?
 • Jak przygotować dokumentację z oceny działania systemów banków?

Adresaci szkolenia:

Szkolenia przeznaczone są dla Członków Komitetów Audytu i tych Członków Rad Nadzorczych, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie odpowiadającym zadaniom Komitetu Audytu.

Trener: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

CENA: 299 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wprowadzenie
 2. Proces sprawozdawczości finansowej:
  • Proces przygotowawczy – zakres prac i czynności wykonywanych przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego,
  • Sprawozdanie finansowe banku –
 3. Czynności rewizji finansowej:
  • Rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego,
  • Sprawozdanie dodatkowe,
  • Opinia i raport biegłego rewidenta,
 4. System kontroli wewnętrznej:
  • Podstawowe pojęcia i definicje,
  • Funkcja kontroli,
  • Komórka ds. zgodności,
  • Audyt wewnętrzny,
 5. System zarządzania ryzykiem:
  • Ryzyka istotne w działalności banku,
  • Proces szacowania kapitału wewnętrznego.
 6. Monitorowanie oraz ocena – praktyczne aspekty działania Komitetu Audytu,
 7. Dokumentacja z oceny obszarów działania banku.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.