Data rozpoczęcia szkolenia:

20.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Prezentacja diagnozy sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji i doborze metody restrukturyzacji kredytobiorcy.
 • Omówienie procesu podejmowania decyzji: czy restrukturyzować kredyt, czy przystąpić do windykacji?
 • Przedstawienie doboru i dokonania oceny jakości prawnej, wartości i płynności zabezpieczenia kredytu.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Nabycie praktycznych umiejętności diagnozowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy.
 • Nabycie umiejętności oceny propozycji restrukturyzacyjnych przygotowanych przez kredytobiorcę.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla analityków kredytowych, pracowników prowadzących portfel złych kredytów oraz opiekunów i doradców klientów.

PROWADZĄCY: MIROSŁAW MELLER – szkoleniowiec współpracujący od wielu lat z Bankami Spółdzielczymi. Wykładowca m.in. w zakresie ryzyka kredytowego, z zakresu rozwoju przedsiębiorstw oraz w zakresie procesów logistycznych. Ukończył ekonomię na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

CENA: 260 zł/os brutto
Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

1. Pojęcie restrukturyzacji kredytobiorcy.
2. Regulacje prawne w zakresie restrukturyzacji:
a) Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne.
b) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.
c) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
d) Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
e) Wytyczne EBA (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego) EBA/GL/2018/06 z 31 października
2018 r.
f) Prawo bankowe.
3. Zarzadzanie restrukturyzacją na poziomie umowy kredytowej – przedsiębiorstwo o pełnej sprawozdawczości:
a) Etapy procesu restrukturyzacji:
• Diagnoza sytuacji finansowo – ekonomicznej kredytobiorcy.
• Pozycja banku wobec posiadanych prawnych form zabezpieczenia kredytów.
• Majątek firmy i jej zadłużenie.
• Ocena możliwości współpracy klienta z bankiem.
b) Obszary restrukturyzacji wynikające z diagnozy:
• Restrukturyzacja finansowa.
• Restrukturyzacja organizacyjna.
• Inne.
c) Sposoby restrukturyzacji
• Program naprawczy jako narzędzie restrukturyzacji.
• Zmiana polityki kredytowej wobec klienta.
d) Ocena programu naprawczego:
• Analiza finansowo-ekonomiczna.
• Dostęp do kredytu.
• Zabezpieczenia w okresie realizacji programu naprawczego.
• Monitorowanie procesu restrukturyzacji. Monitorowanie realizacji programu naprawczego.
e) Przykład.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .