Data rozpoczęcia szkolenia:

27.03.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

Pracodawcy mogą badać trzeźwość pracowników już od 21 lutego 2023r., natomiast przepisy dotyczące pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023r.

Wprowadzane zmiany w przepisach Kodeksu Pracy wynikają, z jednej strony, z konieczności dostosowania naszego prawa pracy do przepisów obowiązujących w UE, ale również są wynikiem zmian, jakie wymusza nasz rodzimy rynek pracy.

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie najnowszych zmian w kodeksie pracy w zakresie przepisów dotyczących pracy zdalnej i możliwości badania trzeźwości pracowników,
 • poszerzenie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce,
 • przygotowanie osób odpowiedzialnych za obsługę kadrowo-płacową do nowych obowiązków.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Na szkoleniu omówimy, jak wprowadzić pracę zdalną i badanie trzeźwości pracowników w zakładzie pracy, przestrzegając najnowszych przepisów i procedur, które wprowadzają zmienione przepisy Kodeksu Pracy.
 • Omówimy również konieczną dokumentację, którą trzeba będzie stworzyć wprowadzając pracę zdalną i badanie trzeźwości w zakładzie pracy.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

PROWADZĄCA: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 290 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 14.00

I. Praca zdalna – nowe obowiązki pracodawców.
1. Definicja pracy zdalnej – kiedy wykonywana przez pracownika praca będzie miała charakter pracy zdalnej, zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy?
2. Czas wykonywania pracy zdalnej – praca stała, praca hybrydowa a okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej – różnice.
3. Miejsce wykonywania pracy zdalnej – czy pracodawca może pracownikowi narzucić miejsce, gdzie ma być wykonywana praca zdalna?
4. Czy pracą zdalną będzie praca bez wykorzystywania tzw. środków porozumiewania się na odległość?
5. Zasady powierzenia pracy zdalnej – polecenie czy porozumienie?
6. Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracownikowi konieczność wykonywania pracy w formie zdalnej?
7. Praca zdalna na żądanie pracownika – przywileje dla rodziców dzieci do lat 4 i opiekunów osób niepełnosprawnych.
8. Czy pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4? Kiedy można odmówić – przykładowy wzór odpowiedzi na wniosek złożony przez pracownika.
9. W jaki sposób potwierdzać obecność w pracy pracownika pracującego zdalnie?
10. Obowiązek ustalenia zasad pracy zdalnej w porozumieniu lub regulaminie:
• czy należy stworzyć nowy akt wewnątrzzakładowy dotyczący wyłącznie uregulowań w zakresie pracy zdalnej, czy pracę zdalną można „dopisać” do już obowiązującego np. regulaminu pracy?
• procedura ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej w konsultacji ze związkami zawodowymi,
• zasady wykonywania pracy zdalnej w zakładzie pracy, w którym nie działa organizacja związkowa – jak wdrożyć regulamin pracy zdalnej w zakładzie pracy?
• jakie elementy i zagadnienia w zakresie pracy zdalnej muszą zostać uregulowane w porozumieniu lub regulaminie,
• jak opracować treść porozumienia lub regulaminu? – przykładowy wzór porozumienia/regulaminu wprowadzającego pracę zdalną.
11. Praca zdalna z inicjatywy pracownika – wniosek papierowy a wniosek elektroniczny – omówienie przykładowych wzorów wniosków.
12. Praca zdalna na podstawie porozumienia – niezbędne uzgodnienia i wzór porozumienia.
13. Zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej na mocy porozumienia.
14. Praca zdalna na podstawie polecenia pracodawcy – przykładowy wzór polecenia i oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych.
15. Cofnięcie pracy zdalnej powierzonej na mocy polecenia pracodawcy.
16. Dodatkowe obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika, który będzie pracował wyłącznie zdalnie – dodatkowe uzgodnienia przy zawieraniu umowy o pracę.
17. Zasady pokrywania i rozliczania kosztów związanych w wykonywaniem pracy zdalnej – ekwiwalent/ryczałt za narzędzia i materiały. Jak ustalić wysokość ekwiwalentu lub ryczałtu?
18. RODO a praca zdalna – dokumentacja i szkolenia.
19. BHP w pracy zdalnej:
• przy jakich pracach nie można pracownikowi powierzyć pracy zdalnej?
• obowiązki pracodawcy i pracownika w przypadku wykonywania pracy zdalnej – z jakich obowiązków w zakresie BHP pracodawca jest zwolniony?
• organizacja stanowiska pracy,
• szkolenia BHP pracownika pracującego zdalnie,
• ocena ryzyka zawodowego,
• wypadki przy wykonywaniu pracy zdalnej – procedura powypadkowa.
20. Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną.
21. Ochrona stosunku pracy pracowników wykonujących pracę zdalną.
22. Zakaz dyskryminacji pracownika wykonującego pracę zdalną.
23. Okazjonalna praca zdalna:
• kto może skorzystać z okazjonalnej pracy zdalnej? Czy każdy pracownik może wnioskować o okazjonalną pracę zdalną?,
• czy pracodawca musi zaakceptować wniosek pracownika i udzielić okazjonalnej pracy zdalnej?,
• wymiar okazjonalnej pracy zdalnej i sposób jej udzielania – czy jej wymiar zależy od wymiaru czasu pracy pracownika?
• jaki wymiar okazjonalnej pracy zdalnej będzie przysługiwał pracownikowi zatrudnionemu w trakcie roku? Czy informacja o wykorzystanym limicie będzie umieszczana w świadectwie pracy?
• kontrola wykonywania pracy zdalnej, BHP i RODO w okazjonalnej pracy zdalnej,
• czy przy okazjonalnej pracy zdalnej pracownikowi przysługuje zwrot za narzędzia i materiały niezbędne do wykonania pracy?
• czy przy udzieleniu pracownikowi okazjonalnej pracy zdalnej trzeba zawierać porozumienie?,
• wzór wniosku pracownika o udzielenie okazjonalnej pracy zdalnej,
• wzór odpowiedzi pracodawcy na wniosek o udzielenie okazjonalnej pracy zdalnej.
II. Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy zdalnej.
III. Procedura zmiany telepracy na pracę zdalną.
IV. Kontrola trzeźwości pracowników.
1. Rodzaje kontroli, jakie w związku z nowymi przepisami może wprowadzić pracodawca. Obecność jakich substancji w organizmie pracownika można sprawdzać?
2. Kiedy pracodawca może wprowadzić kontrole trzeźwości w zakładzie pracy? Czy każdy pracodawca może albo musi wprowadzić takie kontrole?
3. Kontrole przeprowadzane bezpośrednio przez pracodawcę a kontrole prowadzone przez organy uprawnione (np. policję) – sposoby przeprowadzania badań.
4. Obowiązek ustalenia zasad przeprowadzania kontroli trzeźwości w przepisach wewnątrzzakładowych:
• wdrożenie niezbędnych procedur w zakładzie pracy w zakresie badania trzeźwości – ogłoszenie obwieszczenia,
• prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań,
• urządzenia techniczne wykorzystywane podczas badań,
• przeprowadzanie badania „krok po kroku” – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20.02.2023r.,
• kiedy pracodawca może uznać, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu bądź innych środków?
• czy pracownik może zakwestionować wynik badania przeprowadzonego przez pracodawcę?
5. Zasady jakich musi przestrzegać pracodawca wykonujący kontrole trzeźwości w zakładzie pracy.
6. Czy czas przeprowadzania badania trzeźwości wlicza się do czasu pracy pracownika?
7. Czy można przeprowadzać kontrole trzeźwości pracownika pracującego zdalnie?
V. Przechowywanie dokumentacji związanej z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości w zakładzie pracy – czy dokumenty te przechowujemy w aktach osobowych?
VI. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .