Data rozpoczęcia szkolenia:

29.03.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • wskazanie podstawowych zasady oceny odpowiedniości zgodnie z nową regulacją KNF,
 • rozpoznanie wymagań nadzorczych w zakresie oceny odpowiedniości i – na tej podstawie – ocena potrzeby dokonania zmian w organizacji procesu oceny odpowiedniości oraz regulacjach wewnętrznych w tym zakresie
 • rozpoznanie i ocena nowych obszarów wymagań i wykorzystanie ich w organizacji procesu oceny odpowiedniości.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uzyskanie wiedzy przydatnej na zajmowanym stanowisku.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji wewnętrznych i wzorów sprawozdań do wykorzystania w Banku.

ADRESACI: Członkowie Zarządu; Pracownicy komórek ds. wsparcia samorządu; Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance); Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej.

PROWADZĄCY: WOJCIECH  IWANOW – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 290 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Wytyczne EBA oraz Metodyka oceny odpowiedniości wydana przez KNF
2. Wymagania Rekomendacji Z KNF
3. Ryzyko AML i ESG
4. Proces powoływania, odwoływania członków RN, ZA, kluczowych funkcji wg Rekomendacji Z KNF
5. Polityka identyfikacji kluczowych funkcji
6. Koordynator AML i jego ocena
7. Polityka i proces oceny odpowiedniości
1) Sytuacje powodujące konieczność dokonania oceny
2) Rodzaje ocen
a) Ocena pierwotna indywidualna
b) Ocena wtórna indywidualna
c) Ocena zbiorowa
3) Działania związane z wynikiem oceny
4) Dokumentowanie oceny
8. Ocena wymaga kryteriów – wymagania Rekomendacji Z KNF
1) Tabela kryteriów dla Zarządu w 2023
2) Tabela kryteriów dla RN w 2023
3) Tabela kryteriów dla funkcji kluczowych w 2023
9. Ocena zbiorowa – wymóg kryteriów
1) Kryteria oceny zbiorowej – Zarząd, Rada Nadzorcza
2) Kryteria dotyczące Rady Nadzorczej banku spółdzielczego
10. Coroczna ocena członków Komitetu audytu – wymogi wynikające z Metodyki KNF i Dobrych praktyk
11. Rola i zadania komórki merytorycznej w procesie oceny odpowiedniości
12. Komisja ds. oceny odpowiedniości
1) Komisja powoływana przez RN
2) Komisja powoływana przez ZP

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .