Data rozpoczęcia szkolenia:

28.10.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Od 1 stycznia 2016r. obowiązują przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących specyfikę tych postępowań, koncentrując się w głównej mierze na uprawnieniach wierzyciela w zakresie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności w procesie restrukturyzacji dłużnika.
 • Uczestnicy szkolenia uzyskają niezbędną wiedzę o prawie restrukturyzacyjnym, poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia, dowiedzą się czy możliwy jest wpływ na przebieg postępowania, poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań.

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu niewypłacalności swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Trener: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 12.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podstawowe założenia sądowej procedury restrukturyzacyjnej.
1.1. Przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
1.2. Organy postępowania restrukturyzacyjnego.
1.3. Uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego.
1.4. Rada wierzycieli i jej uprawnienia.
1.5. Tryb sporządzenia spisu wierzytelności i prawo do jego zaskarżenia.
1.6. Wierzytelności sporne w restrukturyzacji.

2. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.
2.1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
2.2. Przyspieszone postępowanie układowe.
2.3. Postępowanie układowe.
2.4. Postępowanie sanacyjne.

3. Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
3.1. Wierzytelności objęte układem.
3.2. Przesłanki zmiany układu.
3.3. Układ częściowy.
3.4. Skutki układu dla wierzycieli i dłużnika.

4. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.