Data rozpoczęcia szkolenia:

20.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przybliżenie instytucji sprzedaży nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego.
 • W toku szkolenia omówiony zostanie szczegółowo tryb postępowania egzekucyjnego skierowanego do nieruchomości dłużnika od momentu zajęcia nieruchomości do uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności egzekwowanej nieruchomości.
 • Zaprezentowane zostaną prawa przysługujące wierzycielom prowadzącym egzekucję skierowaną do nieruchomości oraz prawa wierzycieli, którzy posiadają zabezpieczenia rzeczowe na egzekwowanej nieruchomości, ale nie przystąpili do postępowania egzekucyjnego.
 • Głównym celem szkolenia jest przede wszystkim zaprezentowanie odrębności, które dotyczą sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości rolnej oraz sprzedaży tych nieruchomości w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Adresaci:

 • Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do osób, do których obowiązków należy windykacja należności oraz reprezentowanie praw wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Adresatami szkolenia pozostają także osoby zajmujące się przygotowywaniem lub negocjowaniem umów, w ramach których ustanawiane są prawne zabezpieczenia wykonania zobowiązań na nieruchomościach.
 • Szkolenie stanowić będzie źródło praktycznej wiedzy także dla osób zarządzających lub nadzorujących w danej organizacji, do których kompetencji należy decydowanie o sposobach zabezpieczeń wykonania zobowiązań oraz metodach odzyskiwania zaległych należności.

Trener: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
  • Podstawy wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
  • Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
 2. Przebieg postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
  • Zajęcie nieruchomości.
  • Wycena wartości zajętej nieruchomości.
  • Przysądzenie prawa własności nieruchomości.
  • Skutki przysądzenia prawa własności nieruchomości.
 3. Prawa i obowiązki wierzyciela egzekwującego w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.
 4. Prawa i obowiązki wierzyciela posiadającego zabezpieczenie rzeczowe na nieruchomości, który nie przyłączył się do egzekucji z nieruchomości.
 5. Ustalenie planu podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości.
 6. Odrębności dotyczące sprzedaży nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego.
  • Podmiot uprawniony do wszczęcia egzekucji z nieruchomości rolnej.
  • Podmiot uprawniony do nabycia nieruchomości rolnej.
 7. Sprzedaż nieruchomości rolnej w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.