Data rozpoczęcia szkolenia:

20.12.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • omówienie zmian w podatkach wprowadzanych ustawą „Polski Ład” od 1.01.2022 (lub w terminach późniejszych) w zakresie istotnym dla banków spółdzielczych,
 • omówienie wybranych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków przez banki spółdzielcze wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych,
 • szkolenie uwzględnia praktyczne przykłady dla omawianych zagadnień.

W związku z zaplanowaną w punkcie 11 sesją pytań i odpowiedzi zachęcamy do wcześniejszego (jeszcze przed szkoleniem) przygotowania pytań, by w trakcie szkolenia wkopiować je w pole czatu. Przyspieszy to sposób komunikacji oraz zwiększy ilość zadanych pytań, co z pewnością wzbogaci szkolenie o rozwiązanie problemów podatkowych z Państwa codziennej pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe banków spółdzielczych, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych.

TRENER: PIOTR PASSOWICZ – doradca podatkowy, wieloletnie doświadczenie w  firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m.in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą oraz dla banków spółdzielczych. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dot. prawa podatkowego.

CENA: 240 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Zmiana zasad opodatkowania pracowników i zleceniobiorców banku PDOF. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Podwyższenie progu skali podatkowej (17 % / 32%). Brak odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. „Ulga dla klasy średniej”. Opodatkowanie rodziców samotnie wychowujących dzieci. Wpływ ww. zmian na obowiązki banku jako płatnika zaliczek na PDOF.
2. Ulga dla rodzinnych wielodzietnych. Ulga dla pracowników w wieku emerytalnym. Ulga na powrót. Znaczenie powyższych ulg dla opodatkowania pracowników banków. Wpływ ww. ulg na obowiązki banku jako płatnika zaliczek na PDOF.
3. Ulga sponsorska – preferencje w odliczaniu wydatków związanych ze sponsorowaniem działalności sportowej, kulturalnej i naukowej. Znaczenie dla banków spółdzielczych.
4. Wyłączenie prawa do amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych – znaczenie dla banków posiadających takie nieruchomości jako „aktywa do zbycia” oraz banków posiadających w budynku bankowym pomieszczenia mieszkalne.
5. Obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych w formie ustrukturyzowanej (JPK), bez wezwania.
6. Zryczałtowany przychód podatkowy (250 zł / 400 zł) doliczany do wynagrodzenia pracownika banku używającego samochód służbowy do celów prywatnych. Zmiana zasad ustalania wysokości tego przychodu.
7. Brak kar za błędy w „księgach” (np. JPK), jeżeli bank prześle prawnie skuteczną korektę i zapłaci ewentualny uszczuplony podatek. Sytuacje, w których nadal konieczne będzie składanie „czynnego żalu” w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej.
8. Możliwość wyboru przez bank opcji opodatkowania 23% VAT niektórych usług bankowych (rezygnacje ze zwolnienia z VAT). Zasady dokonania wyboru. Zakres czynności bankowych, dla których będzie można dokonać wyboru. Wady i zalety dokonania wyboru.
9. Zmiana wysokości limitu transakcji powodującego obowiązek zapłaty na rachunek z „białej listy”. Wprowadzenie ograniczenia w przyjmowaniu zapłaty w gotówce od osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
10. Wybrane zmiany w podatkach wprowadzane w ramach „Polskiego Ładu”, dotyczące klientów banków. Opodatkowanie i oskładkowanie jednoosobowych działalności gospodarczych. „CIT Estoński”. Zmniejszenie atrakcyjności leasingu na korzyść kredytu bankowego – sprzedaż przez osobę fizyczną przedmiotu leasingu po jego wykupie – zmiana zasad opodatkowania PDOF.
11. Omówienie wybranych zagadnień podatkowych wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów.

12. Pytania.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.