Data rozpoczęcia szkolenia:

06.07.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą wprowadzane od 1 lipca 2022r., mają uprościć system podatkowy poprzez wyeliminowanie skomplikowanych mechanizmów wprowadzonych w pierwszej połowie 2022r. oraz poprawić błędy w przepisach podatkowych wprowadzonych przez tzw. Polski Ład.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przybliżenie najnowszych zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą miały wpływ na naliczanie wynagrodzeń na liście płac.

CELE SZKOLENIA:

 • poznanie najnowszych zmian podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2022r.
 • przygotowanie osób odpowiedzialnych za obsługę płacową do naliczania listy płac na nowych zasadach, obowiązujących od 1 lipca 2022r.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA: W czasie szkolenia, na konkretnych przykładach, pokażemy, jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia będą miały zmiany podatkowe wprowadzane od 1 lipca 2022r. i od 1 stycznia 2023r.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości.

PROWADZĄCA: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 260 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Zmiana skali podatkowej od 1 lipca 2022r. i jej wpływ na naliczanie listy płac
1. Źródła przychodu do których będzie stosowana nowa wysokość zaliczki na podatek.
2. Nowa skala podatkowa a rozliczenie roczne za 2022r. Czy nowa wysokość podatku będzie stosowana do wszystkich dochodów osiągniętych w 2022r.?
3. Wpływ zmiany skali podatkowej na wysokość wynagrodzenia pracownika od 1 lipca 2022r. – praktyczne przykłady naliczeń
a) lista płac dla pracownika z wynagrodzeniem poniżej wynagrodzenia minimalnego i z wynagrodzeniem minimalnym, który złożył/nie złożył PIT-2 w zakładzie pracy,
b) wynagrodzenie pracownika, który nie ukończył 26 r.ż,
c) wynagrodzenie pracownika, który korzysta z nowych ulg podatkowych (ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla seniora),
d) wynagrodzenie pracownika, który złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
e) wynagrodzenie pracownika, który złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej i wniosek o nieprzedłużanie terminu podatku,
f) wynagrodzenie pracownika, który zarabia powyżej limitu ulgi dla klasy średniej.
II. Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 lipca 2022r. i zmiany w PIT-2 od 1 stycznia 2023r.
1. Podatnicy uprawnieni do skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Rozliczanie kwoty wolnej a PIT-2.
2. Zmiany w PIT-2 i stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę wprowadzone od 10 marca 2022r. – obecny stan prawny.
3. Składanie PIT-2 przez osoby, które nie ukończyły 26 r.ż (ulga dla młodych).
4. Nowa wysokość miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 lipca 2022r. Zasady ustalania wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę i konsekwencje zmniejszenia wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę od połowy 2022r.
5. Problemy praktyczne w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku, w trakcie roku podatkowego, przy osiąganiu przychodów z różnych źródeł (PIT-2):
a) zatrudnienie w kilku zakładach pracy na umowę o pracę,
b) zatrudnienie na umowę o pracę i umowę zlecenia/dzieło z obcym pracodawcą,
c) zatrudnienie na umowę o pracę i prowadzenie działalności gospodarczej,
d) zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenia i osiąganie przychodów z najmu,
e) zatrudnienie na kilka umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakt menadżerski),
f) uzyskiwanie przychodu wyłącznie z zasiłków wypłacanych przez ZUS,
g) pobieranie emerytury/renty z ZUS a oświadczenie PIT-2.
h) zatrudnienie na umowę zlecenia/dzieło z wynagrodzeniem do 200 zł brutto.
6. Przenoszenie PIT-2 między płatnikami podatku, po zmianach od 10 marca 2022r.
a) kiedy warto przenieść PIT-2 do innego płatnika podatku?
b) przenoszenie rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę z ZUS do zakładu pracy
(pracodawcy).
7. Konsekwencje błędnego rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę w 2022r.
8. Zmiany w stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę wprowadzane od 1 stycznia 2023r.:
a) nowi płatnicy podatku uprawnieni do pomniejszania zaliczek od 1 stycznia 2023r.,
b) zasady dzielenia przez podatnika (np. pracownika) kwoty zmniejszającej zaliczkę na maksymalnie 3 pracodawców,
c) wpływ dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę na wysokość wynagrodzenia pracownika
od 1 stycznia 2023r. – przykłady.
III. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek od 1 lipca 2022r.
1. Naliczanie zaliczki na podatek wg. nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2022r.
2. Wpływ likwidacji mechanizmu przedłużenia poboru zaliczek na pobranie „nadwyżek” z I półrocza 2022r.
3. Wpływ uchylenia mechanizmu przedłużenia poboru zaliczek na wysokość wynagrodzenia pracownika – przykłady naliczenia wynagrodzenia.
IV. Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022r.
1. Konsekwencje likwidacji ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022r.
2. Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników, którzy w pierwszej połowie 2022r. korzystali z ulgi dla klasy średniej i złożyli/nie złożyli wniosku o stosowanie mechanizmu przedłużenia terminu poboru podatku – przykłady
V. Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych po zmianach podatkowych od 1 lipca 2022r. i od 1 stycznia 2023r.
1. Naliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenia/dzieło po zmianie skali podatkowej i uchyleniu mechanizmu przedłużenia terminu poboru podatku.
2. Naliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenia/umowy o dzieło dla studenta/ucznia do 26 r. ż.
3. Naliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła po złożeniu przez niego oświadczenia PIT-2 od 1 stycznia 2023r. (rozliczanie pełnej kwoty zmniejszającej podatek i częściowej kwoty zmniejszającej podatek).
4. Naliczanie wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej do 200 zł, po zmianach od 1 lipca 2022r. i od 1 stycznia 2023r.
5. Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń z kontraktu menadżerskiego.
VI. Zmiany w naliczaniu wynagrodzenia po złożeniu przez pracownika rezygnacji ze stosowania przez pracodawcę podwyższonych KUP.
VII. Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek.
1. Nowe grupy podatników uprawnione do składania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.
2. Przekroczenie limitu 30 tyś. dochodu a złożony wniosek o niepobieranie zaliczek – wycofywanie wniosku i naliczanie zaliczek na podatek w miesiącach po przekroczeniu limitu.
3. Naliczanie wynagrodzenia po złożeniu przez pracownika wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek – przykład.
VIII. Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany
w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.
IX. Poszerzenie zwolnień podatkowych w ramach tzw. PIT „0” – zwolnienie z podatku dla zasiłków macierzyńskich.
X. Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego osób pełniących funkcję na podstawie powołania – doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku objęcia ubezpieczeniem prokurentów i wprowadzenie progu wynagrodzenia dla niektórych grup ubezpieczonych.
XI. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.