Data rozpoczęcia szkolenia:

16.11.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia prowadzonego w formie warsztatów praktycznych jest poszerzenie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przypadków trudnych i nietypowych,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest przykładami.

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów kadr i płac oraz pozostałych osób chcących zdobyć wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń.

PROWADZĄCA: MONIKA ZIELIŃSKA – posiada prawie trzydziestoletnie doświadczenie w działach kadr i płac firm różnej wielkości (od kilkuosobowych do dużych sieci handlowych) i różnych branż (usługowej, handlowej, transportowej). Wieloletnia właścicielka firmy prowadzącej usługi kadrowo-płacowe oraz doradcze i szkoleniowe. Współpracowała z wydawnictwem Infor publikując artykuły dotyczące praktycznego stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

CENA: 240 zł / osoba brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.30-13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Zmiany w skali podatkowej na 2022 r.
 • skala podatkowa obowiązująca za cały 2022 r.
 • stosowanie od 1 lipca 2022 r. nowej stawki podatkowej
 • nowa wysokość kwoty pomniejszającej podatek rocznie i miesięcznie
 • kwota wolna od podatku i próg podatkowy
 • nowa stawka podatku ryczałtowego od tzw. drobnych kwot z umów cywilnych
 1. Obliczanie i pobór zaliczek na podatek przez płatnika od 1 lipca 2022 r. na podstawie przepisów przejściowych obowiązujących w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
 • likwidacja obowiązku podwójnego wyliczania zaliczek
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej oraz mechanizm zabezpieczający w rocznym rozliczeniu PIT- gdyby podatnik stracił na jej likwidacji
 • oświadczenia i wnioski w tym PIT-2 złożone płatnikom w 2022 r.
 • obliczenie i pobór zaliczki przez płatnika od dochodów pracowniczych
 • obliczanie i pobór zaliczek od dochodów z działalności wykonywanej osobiście i praw majątkowych, w tym pobór podatku zryczałtowanego
 • wnioski i oświadczenia jakie płatnik stosuje przy wypłacie należności po rozwiązaniu stosunku prawnego
 • zwolnienie płatnika z obowiązku poboru i wpłacenia nadwyżki zaliczki (zrolowanej) w części niepobranej do 30.06.2022 r.
 1. Obliczenie i pobór zaliczek na podatek przez płatnika
  od 1 stycznia 2023 r.
 • oświadczenia i wnioski składane płatnikom przez podatników – na nowych zasadach
 • możliwość rezygnacji z miesięcznych podwyższonych kup 300 zł
 • zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku na podstawie PIT-2 – podział kwoty zmniejszającej podatek przez podatnika na kilku płatników
 • nowi podatnicy uprawnieni do złożenia PIT-2
 • wnioski i oświadczenia jakie płatnik stosuje przy wypłacie należności po rozwiązaniu stosunku prawnego
 • nowe zasady zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek na wniosek podatnika
 • zwolnienie płatnika z odpowiedzialności, o której mowa w art.26 a par. 2 Ordynacji  Podatkowej

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia

  Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na ograniczenia techniczne, obowiązuje limit: jeden Pracownik Banku na jedno szkolenie w formie webinaru.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej e-mailem na adres webinary@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. W przypadku gdy pracownik Banku zapisze się na szkolenie, a następnie nie weźmie udziału w webinarze, Fundacja obciąży Bank kwotą 50 zł.