Data rozpoczęcia szkolenia:

26.06.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

13:00

Opis szkolenia:

Znaczenie Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu – szczególnie w bankach spółdzielczych w ostatnim okresie – znacząco wzrosło, podobnie jak odpowiedzialność członków organów banku, co wynika zarówno z wymogów stawianych przez KNF (Prawo bankowe, Rekomendacje KNF), jak również przepisów prawa (Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych…, Ustawa o biegłych rewidentach…), nakładających na osoby piastujące te funkcje określone zadania, ale również wskazując odpowiedzialność tych osób.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie podstaw prawnych funkcjonowania banków spółdzielczych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • podczas szkolenia zostaną wskazane poszczególne akty prawne, które określają sposób działania banku spółdzielczego,
 • zaprezentowane zostaną kompetencje poszczególnych organów statutowych banku,
 • omówione będą również wszystkie zapisy prawa związane z odpowiedzialnością jakie ponoszą.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla Członków Rady Nadzorczej, Członków Komitetu Audytu oraz Członków Zarządu Banku Spółdzielczego.

PROWADZĄCY: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracujący z FRBS.

CENA SZKOLENIA: 350 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 13.00 – 16.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne działalności banków spółdzielczych i ich organów statutowych:
  1. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych;
  2. Prawo bankowe;
  3. Prawo spółdzielcze;
  4. Rozporządzenia MF.
 3. Odpowiedzialności członków organów statutowych:
  1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności za szkodę na zasadzie winy;
  2. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej;
  3. Skutki prawne udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium członkom organów banku;
  4. Odpowiedzialności odszkodowawcza członków organów banku wobec osób trzecich;
  5. Odpowiedzialność karna członków organów banku.
 4. Ustawa o rachunkowości – odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe
 5. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym:
  1. Organizacja komitetu audytu;
  2. Zakres obowiązków komitetu audytu;
  3. Odpowiedzialność członków komitetu audytu oraz organów banku.
 6. Rekomendacja Z

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .