Data rozpoczęcia szkolenia:

12.06.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie oraz pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie rozliczania podróży służbowych, z uwzględnieniem m.in. ich składników, zasad ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z pdof oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych, wydatków na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej, używania samochodów prywatnych w podróżach służbowych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • pełny zakres wiedzy teoretycznej,
 • pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami praktycznymi,
 • możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia,
 • możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia.

ADRESACI: Adresatami szkolenia są pracownicy pragnący pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu podróży służbowych. Szkolenie skierowane jest w głównej mierze do pracowników z działów kadr, płac, księgowości i pozostałych osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i kwalifikacji.

PROWADZĄCA: MIRELA CHOMONT – radca prawny, doradca podatkowy, absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych, były pracownik organów administracji skarbowej. Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

CENA: 290 zł osoba/brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00 – 15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Definicja podróży służbowej i składniki kosztów podróży służbowych:
• definicja podróży służbowe
• dopuszczalny czas trwania podróży służbowej.
• diety (wysokość, zasady rozliczania, “diety tranzytowe” itp.),
• koszty przejazdów i jazd miejscowych,
• koszty noclegów (zwrot faktycznie poniesionych wydatków, ryczałty, dokumentowanie),
• koszty leczenia w trakcie podróży służbowej,
• inne wydatki (rodzaje, dokumentowanie).
2 Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w przypadku podróży służbowych np.:
• określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa (dokumentowanie, zasady zaliczania w ciężar kosztów, ustalenie przychodów pracownika),
• zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków,
• śniadania hotelowe,
• zwrot wydatków na jazdy miejscowe (wynajęcie samochodu przez pracownika, taksówki itp.),
• zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa,
• wydatki reprezentacyjne poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).
3. Podróże służbowe a wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (dokształcanie w formach szkolnych i pozaszkolnych) – różnice w rozliczeniach podatkowych (koszty uzyskania przychodów, zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych).
4. Wydatki na ubezpieczenie pracowników w trakcie podróży służbowej
– zasady zaliczania do kosztów podatkowych
– zasady ustalania przychodów pracownikom.
5. Delegacje pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych – różnice w rozliczeniach podatkowych:
– koszty uzyskania przychodów,
– zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
– zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
6. Pracownicy „mobilni” (kierowcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy budowlani itp.) – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży.
7. Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy, zleceniodawcy itp. z tytułu rozliczania podróży służbowych.
8. Rozliczanie podróży służbowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług (np. przypadki kiedy wystąpi import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów itp.).
9. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.
10. Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych itp. samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.:
• kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, rodzaje wydatków itp.),
• zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
• ryczałty w jazdach miejscowych,
• ewidencja przebiegu pojazdu,
• opłaty parkingowe i za przejazdy autostradami.
• zmiany w kilometrówce w 2023r.
11. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników
– zasady ustalania przychodów pracownikom oraz stosowania zwolnienia z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
– zaliczanie wydatków do kosztów podatkowych,
– rozliczenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
12. Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy:
• kwoty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (zasady dokumentowania),
• kwoty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (zasady dokumentowania).
13. Najem samochodów w ramach zagranicznych podróży służbowych, skutki w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła przez polskich płatników.
14. Zasady poboru podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.
15. Odpowiedzi na pytania uczestników

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .