Data rozpoczęcia szkolenia:

09.03.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • omówienie aktualnych zagadnień związanych z rozliczaniem podatków dochodowych (PIT i CIT) przez banki spółdzielcze wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych i wyroków sądowych oraz zmian przepisów,
 • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych.
 • Program szkolenia został opracowany w oparciu o bogate doświadczenie wykładowcy, który od lat prowadzi szkolenia podatkowe dla banków spółdzielczych.
 • Szkolenie uwzględnia praktyczne przykłady dla omawianych zagadnień. Metodyka szkolenia obejmuje dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane przez nich pytania.

W związku z zaplanowaną w punkcie III sesją pytań i odpowiedzi zachęcamy do wcześniejszego (jeszcze przed szkoleniem) przygotowania pytań, by w trakcie szkolenia wkopiować je w pole czatu. Przyspieszy to sposób komunikacji oraz zwiększy ilość zadanych pytań, co z pewnością wzbogaci szkolenie o rozwiązanie problemów podatkowych z Państwa codziennej pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe banków spółdzielczych, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych.

Trener: PIOTR PASSOWICZ – doradca podatkowy, wieloletnie doświadczenie w  firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym (m.in. Ernst & Young Sp. z o.o.). Doświadczony wykładowca, prowadził liczne szkolenia na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą oraz dla banków spółdzielczych. Członek Prezydium Rady Podatkowej PKPP „Lewiatan”, ekspert podatkowy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych. Członek International Fiscal Association (IFA). Uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych dot. prawa podatkowego.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 9.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. PIT w bankach spółdzielczych – aktualne zagadnienia

1) Zasady opodatkowania wynagrodzenia dla przedstawicieli za udział w ZP w świetle aktualnych interpretacji organów podatkowych.
2) Wypłata udziałów członkowskich po śmierci udziałowca banku – zasady opodatkowania w zależności
od osoby otrzymującej zwrot udziału
3) Emerytury i renty z zagranicy – objęcie od dnia 1.01.2021 obowiązkiem pobrania przez bank zaliczki na PIT od emerytur i rent z niektórych państw (w zw. z wejściem w życie Konwencji MLI); aktualne interpretacje dotyczące opodatkowania emerytur i rent z zagranicy.
4) Ubezpieczenie pracowników banku –skutki w PIT wykupienia przez bank ubezpieczenia OC dla zarządu, RN/ kierowników banku.
5) Przedawnienie wierzytelności banku wobec klienta – skutki w PIT w świetle najnowszych interpretacji i wyroków.
6) Sfinansowanie przez bank lekcji j. angielskiego dla pracowników – kiedy przychód uzyskany przez pracownika jest zwolniony z PIT.
7) Wykorzystanie przez pracownika banku samochodu służbowego do celów prywatnych – zasady opodatkowania PIT z uwzględnieniem najnowszego stanowiska MF
8) Upominek dla pracownika w związku przejściem na emeryturę, jubileuszem zatrudnienia, narodzinami dziecka itp. – skutki w PIT.
9) Sfinansowanie przez bank szkolenia dla członków RN – skutki w PIT.
10) Pozostałe aktualne zagadnienia.

II. CIT w bankach spółdzielczych – aktualne zagadnienia

1) Sprzedaż przez bank papierów wartościowych (np. obligacji skarbowych) – sposób opodatkowania w zależności od momentu sprzedaży – aktualne interpretacje organów podatkowych.
2) Składki na SSO jako KUP w banku spółdzielczym w świetle najnowszych wyroków i interpretacji.
3) Rozwiązanie rezerwy, przeniesienie wierzytelności wraz z rezerwą do pozabilansu – skutki w PDOP.
4) Otrzymanie przez bank dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP w związku z COVID-19 – skutki podatkowe – stanowisko organów podatkowych.
5) Sfinansowanie przez bank lekcji j. angielskiego dla pracowników – czy wydatek stanowi KUP dla banku.
6) Obniżona stawka CIT 9% w banku spółdzielczym – zagadnienia problemowe.
7) Odliczanie przez bank darowizn – wybrane zagadnienia, w tym dotyczące darowizn na walkę z COVID-19.
8) Prezenty dla klientów banku (np. prezenty z okazji świąt, prezenty dla klientów odwiedzających bank) – kiedy stanowią KUP dla banku.
9) Podatek VAT z tytułu importu usług (np. zakup licencji, oprogramowania z zagranicy) jako KUP banku.
10) Rozliczenie przez bank inwestycji w obcym ŚT – wybrane zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji.
11) Ulepszenie ŚT a remont – przegląd aktualnych interpretacji.
12) Fundusz na cele inwestycyjne („fundusz niemiecki”) oraz „CIT estoński” – znaczenie dla banków spółdzielczych, obowiązki banku w związku utworzeniem rachunku dla klienta..
13) Pozostałe aktualne zagadnienia.

III. Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia na czacie, dotyczące zarówno zagadnień wymienionych powyżej, jak i innych aktualnych zagadnień podatkowych w bankach spółdzielczych.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.