Data rozpoczęcia szkolenia:

07.07.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Zakres tematyczny programu obejmuje wiedzę niezbędną w codziennej pracy w obszarze zapewnienia ciągłości działania oraz planów awaryjnych. Szkolenie uwzględnia aktualne przepisy i uwarunkowania nadzorcze.

CELE SZKOLENIA:

Szkolenie umożliwi zdobycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w zakresie:

 • zarządzania ryzykiem braku ciągłości działania oraz planów awaryjnych w banku spółdzielczym.
 • stosowanych narzędzi zarządzania ryzykiem braku ciągłości działania oraz planów awaryjnych,
 • wymogów zewnętrznych nakładanych na banki spółdzielcze w tym obszarze,
 • wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem braku ciągłości działania oraz planów awaryjnych.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poprawa świadomości ryzyka braku ciągłości działania w banku spółdzielczym,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przegląd i modyfikację istniejących w banku dokumentów w celu pełniejszego wypełnienia oczekiwań zewnętrznych w obszarze zarządzania ryzykiem braku ciągłości działania oraz planów awaryjnych,
 • nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy w obszarze zarządzania ryzykiem braku ciągłości działania oraz planów awaryjnych.

W ramach szkolenia jako materiały pomocnicze prowadzący udostępni szablony dokumentów z obszaru ryzyka braku ciągłości działania oraz planów awaryjnych.

ADRESACI: Szkolenie kierowane jest do pracowników różnego szczebla: Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów/ kierowników i specjalistów zajmujących się planami ciągłości działania oraz planami awaryjnymi, a także pracowników kontroli wewnętrznej. Na szkolenie zapraszamy również pozostałych pracowników banku spółdzielczego, którzy pragną nabyć, poszerzyć lub usystematyzować posiadaną wiedzę.

PROWADZĄCY: PIOTR NYCZ – manager, ekspert, trener. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w jednostkach ryzyka, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i spółdzielczym. Zdobyte wiedza i doświadczenie  pozwalają  na  pełniejsze  dostosowanie  rozwiązań  omawianych na szkoleniach do specyfiki sektora spółdzielczego.

CENA: 260 zł / osoba brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 -12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

I. Wprowadzenie
1. Uwarunkowania regulacyjne
2. Podstawowe pojęcia
II. Krytyczne procesy
1. Zasoby krytyczne
2. Mapa procesów krytycznych
III. BCM
1. Mapa ryzyka
2. Cykl BCM
3. BCP a DRP
IV. Fazy zarządzania ciągłością działania
1. Analiza działalności
2. Ocena ryzyka
3. Opracowanie strategii przeciwdziałania
V. BCP
1. Opracowanie BCP
2. Testowanie BCP
VI. Analizy przygotowawcze
1. Risk Analysis (RA)
2. Business Impact Analysis
VII. Zespół Kryzysowy
1. Podział zadań
2. Zwoływanie Zespołu Kryzysowego
3. Skład Zespołu Kryzysowego
4. Zadania Zespołu Kryzysowego
5. Podejmowanie decyzji
6. Komunikacja
7. Zakończenie prac
VIII. Plan awaryjny
1. Etapy planu awaryjnego
2. Przykłady planu awaryjnego
IX. Call tree
X. Profil ryzyka braku ciągłości działania
XI. BCM a audyt i kontrola wewnętrzna
XII. BCM a compliance
XIII. BCM a Zarząd i Rada Nadzorcza
XIV. Zewnętrzni dostawcy
1. Uwzględnienie zewnętrznych dostawców w zarządzaniu ciągłością działania
2. Umowy z zewnętrznymi dostawcami
XV. Działania ograniczające ryzyko
XVI. Lista kontrolna audytu
XVII. Komunikacja kryzysowa

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .