Data rozpoczęcia szkolenia:

30.07.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

11:00

Opis szkolenia:

Banki na szeroką skalę stosują wskaźniki referencyjne oprocentowania przy ustalaniu oprocentowania kredytów. Ma to na celu między innymi określenie prostej metody ustalania zasady zmienności oprocentowania bez konieczności każdorazowego informowania klienta o zmianach lub aneksowania umów. Najczęściej stosowanym wskaźnikiem referencyjnym dla kredytów złotowych jest wskaźnik WIBOR.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR Bank ma obowiązek opracować plan awaryjny na wypadek zaprzestania wyliczania lub wprowadzenia istotnej zmiany w sposobie wyliczania wskaźników referencyjnych.

Cel szkolenia:

 • wspólne przygotowanie weryfikacji planu awaryjnego w obszarze rynkowych stóp procentowych o zapisy wymagane przez Rozporządzenie BMR.

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnik otrzyma listę aktualnie dostępnych wskaźników referencyjnych
 • Na podstawie przeprowadzonej weryfikacji opracowane zostaną zmiany w planach awaryjnych w obszarze wskaźników referencyjnych oprocentowania.
 • Uczestnik szkolenia otrzyma wzory:
  • Planu awaryjnego uzupełnionego o wymagania Rozporządzenia BMR,
  • Pisma do Zarządu w sprawie zmian w Zasadach / Instrukcji zarządzania ryzykiem stopy procentowej.

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do członków Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem Członka Zarządu ds. Handlowych, pracowników komórek ds. zarządzania ryzykiem, pracowników kredytowych, pracowników komórki ds. zgodności, kontroli wewnętrznej, Audytorów wewnętrznych oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

TRENER: RENATA SZOSTAK – Dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku  Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 11.00 – 14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Przesłanki i podstawy prawne opracowania zmian w planach awaryjnych w zakresie ryzyka stopy procentowej,
 2. Podstawowe definicje, wynikające z Rozporządzenia BMR,
 3. Podział zadań przy ustalaniu oprocentowania kredytów:
  1. Nowy produkt,
  2. Modyfikacja oferty cenowej,
  3. Indywidualne stawki oprocentowania,
  4. Wnioskowanie w sprawie odstępstw;
 4. Definicja istotnej zmiany metody wyliczania wskaźników referencyjnych,
 5. Definicja administratora wskaźników referencyjnych,
 6. Opis trybu wprowadzania istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego przez administratora,
 7. Identyfikacja dostępnych na rynku wskaźników referencyjnych oprocentowania produktów kredytowych i ich administratorów,
 8. Opis  procesu wewnętrznego, jaki powinien być przeprowadzony po stronie banku w reakcji na czynności podejmowane przez administratora,
 9. Harmonogram wdrażania planu awaryjnego,
 10. Wpływ zmian wskaźników referencyjnych na Politykę cenowa oraz na Plan rentowności produktów kredytowych,
 11. Wpływ zmian wskaźników referencyjnych na zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
 12. Weryfikacja zapisów w umowach z klientami,
 13. Przygotowanie pisma do Zarządu w sprawie weryfikacji planu awaryjnego na wypadek zaprzestania lub istotnej zmiany wyliczania wskaźników referencyjnych oprocentowania produktów kredytowych.
 14. Pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.