Data rozpoczęcia szkolenia:

29.07.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Podniesienie świadomości Zarządu Banku w zakresie odpowiedzialności wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz zapobiegania incydentom naruszającym bezpieczeństwo danych osobowych.

Korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu:

 • zapoznają się z odpowiednim przygotowaniem Banku do stosowania zasad zawartych w RODO oraz Rekomendacji D, co korzystnie wpłynie na ograniczenie ryzyka nałożenia administracyjnych kar pieniężnych i odszkodowań dla osób fizycznych,
 • nauczą się odpowiednio delegować obowiązki na pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa oraz poznają możliwości wykorzystania ich w codziennej działalności Banku,
 • opanują systemowe podejście do problemu ochrony informacji, nie tylko jak taką informację chronić, ale również, jak monitorować skuteczność wdrożonych zabezpieczeń, co uchroni Bank od strat materialnych wynikających z konieczności jej odtworzenia, przerw w działalności, a także od utraty dobrego wizerunku Banku,
 • dowiedzą się o najczęściej spotykanych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem informacji w Banku na podstawie doświadczenia, incydentów i konkretnych przypadków naruszenia bezpieczeństwa z praktyki audytorskiej,
 • zapoznają się z praktycznymi aspektami i pojęciami związanymi z kwestiami cyberbezpieczeństwa

 

TRENER: ANNA STRĘK – audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Wykładowca na studiach MBA dedykowanych dla Prezesów Banków Spółdzielczych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa w Bankach Spółdzielczych oraz w biznesie. Prowadzi audyty w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przeprowadza analizę ryzyka procesów przetwarzania danych osobowych. Opracowuje dla klientów m.in. wewnętrzne procedury, polityki oraz inne wymagane dokumenty

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wprowadzenie w tematykę bezpieczeństwa informacji w Banku Spółdzielczym:
 • Tajemnica bankowa;
 • Zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Obowiązki Banku jako Administratora Danych Osobowych.
 1. Odpowiedzialność Zarządu Banku w zarządzaniu systemem ochrony informacji:
 • Odpowiedzialność cywilna;
 • Odpowiedzialność karna;
 • Odpowiedzialność wynikająca z innych przepisów niż Prawo Bankowe i RODO.
 1. Organizacja systemu Ochrony Danych Osobowych:
 • Miejsce IOD-a w strukturze organizacyjnej Banku;
 • Rola i obowiązki IOD-a w Banku Spółdzielczym;
 • Cykl Deminga w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji;
 • Cyberbezpieczeństwo – praktyczne aspekty.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.