Data rozpoczęcia szkolenia:

08.12.2020

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest omówienie zmian w PIT, które weszły w życie w 2020 roku, a także zmian planowanych  w  PIT  na  2021
 • Omówimy również  najważniejsze  orzeczenia  i  interpretacje podatkowe,  wybrane  zagadnienia  w  zakresie  podatku  dochodowego  od osób  fizycznych,  a  także wybrane rozliczenia wynagrodzeń przez płatników wraz z konsekwencjami podatkowymi jakie ze sobą niosą.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej obowiązków pracodawcy i pracownika oraz sankcji, jakie mogą zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych w działach księgowości, kadr i płac.

Trener: JAROSŁAW SAWICKI– prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

CENA: 200 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

Zmiany w PIT, które weszły w 2020 roku

 • zmiany limitów zwolnień pracowniczych w 2020 i 2021 roku,
 • rozliczenie zwolnień z ZFŚS wprowadzonych w 2020 roku,
 • zwolnienie od opodatkowania świadczeń przestojowych a także zakwaterowania i wyżywienia pracowników,
 • zmiany w zakresie płacenia zaliczek w 2020 roku na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,
 • negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 a przesunięcie terminu zapłaty zaliczek pracowniczych.

 Planowane na 2021 rok zmiany w PIT – zmiany w rozliczeniu dochodów międzynarodowych

 • likwidacja ulgi abolicyjnej – wpływ na dochody osób pracujących za granicą,
 • wpływ konwencji MLI na rozliczenia dochodów pracowników pracujących za granicą,
 • dochody z zagranicy a ulga abolicyjna w 2020 roku – interpretacja ogólna MF z dnia 31 października 2019 roku.

Wybrane rozliczenia wynagrodzeń przez płatników – konsekwencje podatkowe

 • opodatkowanie prezentów  w  związku  z  różnymi  okazjami  takimi  jak  ślub  pracownika, urodziny, urodzenie dziecka w postaci kwiatów, koszy upominkowych, wyprawki, etc.
 • opodatkowanie nagród rzeczowych dla pracownika – np. zaproszenie na obiad, czy książka, bombonierka, zaproszenie na masaż
 • rabaty udzielone pracownikom a przychody podatkowe
 • pokryte przez pracodawcę koszty zezwoleń na pracę pracownika z zagranicy i inne koszty związane z jego przyjazdem do Polski a przychód przychody
 • koszty zakwaterowanie pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy a przychód podatkowy
 • dowóz pracowników i zleceniobiorców do pracy a przychód podatkowy
 • jak postępować  w  przypadku,  gdy  pracownik  lub  były  pracownik  nie  zwróci  składek pokrytych przez pracodawcę
 • zwrot kosztów  odwołania  urlopu  pracownika  i  osób  mu  towarzyszących – rozliczenie podatkowe
 • sfinansowanie pracownikowi szkieł kontaktowych a zwolnienie z opodatkowania
 • ekwiwalenty dla pracowników a zwolnienia od opodatkowania
 • spotkanie z kontrahentem a przychód pracownika
 • zasady rozliczania opłat za autostrady i parkingi – w ramach kilometrówki czy osobno
 • opodatkowanie nagród w konkursie organizowanym zarówno dla pracowników jak i osób współpracujących na podstawie umowy cywilno-prawnej, bądź pracowników kontrahentów
 • opodatkowanie nagród w konkursach organizowanych wyłącznie dla pracowników
 • opodatkowanie upominków dla wszystkich uczestników konkursu
 • prezenty dla osób niebędących pracownikami, przykładowo pracowników z agencji pracy tymczasowej, przedstawicieli  handlowych,  dystrybutorów,  lub firmy zatrudniającej konsultantów na co dzień współpracujących z pracodawcą – zasady opodatkowania

50% koszty uzyskania przychody – skutki interpretacji indywidualnej

 • warunki stosowania 50% koszty przy dochodach ze stosunku pracy
 • wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich w ramach stosunku pracy ustalane w oparciu o czas spędzony na przygotowaniu dzieła
 • zasady stosowania 50% kosztów przy umowach o pracę – interpretacja ogólna MF z dnia 15 września 2020 roku
 • problem z 50% kosztami autorskimi dla informatyków – jak skonstruować umowę, aby zmniejszyć ryzyko kwestionowania 50% kosztów autorskich

 Najważniejsze orzeczenia i interpretacje podatkowe, wybrane zagadnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • wartość paliwa do samochodu służbowego udostępnianego nieodpłatnie pracownikowi do celów prywatnych a ryczałt 250/400 złotych – interpretacja ogólna MF z dnia 11 września 2020 roku,
 • przychód pracowników  delegowanych  za  granicę  z  tytułu  zakwaterowania  na  koszt pracodawcy – orzecznictwo NSA.

 Odpowiedzialność karna skarbowa osób rozliczających wynagrodzenia

 • zasady odpowiedzialności karnej skarbowej osób rozliczających płace
 • osoba wyznaczona do wypełniania obowiązków płatnika na podstawie   31  Ordynacji podatkowej
 • zasady uniknięcia  odpowiedzialności  karnej  skarbowej – czynny  żal  /prawnie  skuteczna korekta,
 • kiedy czynny żal nie działa,
 • możliwość składania elektronicznie czynnego żalu,
 • przed jakimi przestępstwami lub wykroczeniami chroni prawnie skuteczna korekta

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

  1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
  2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
   • 512 KB/sek dla dźwięku,
   • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
  3. Wymagania sprzętowe:
   • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
   • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
  4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane.
   Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
  5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
  6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
  7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:


Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

Zgłoszenie na szkolenie zdalne

Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

Realizacja szkolenia zdalnego

Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

Odwołanie szkolenia zdalnego

W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.