Data rozpoczęcia szkolenia:

26.02.2024

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

10:00

Opis szkolenia:

CELE SZKOLENIA:

 • Na szkoleniu zostaną omówione ulgi i preferencje podatkowe, z których w 2024r. będą mogły skorzystać osoby zatrudnione za pośrednictwem płatników.
 • Elementem szkolenia będzie przypomnienie zasad wypełniania oświadczenia PIT-2 przez różne grupy zatrudnionych, obowiązek aktualizowania wniosków i oświadczeń podatkowych przez podatnika, jak również odpowiedzialność płatnika i podatnika za błędy w zakresie nieprawidłowo pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za proces naliczania wynagrodzeń.

ADRESACI: Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, zatrudnionych  w działach kadr i płac, działach księgowości.

PROWADZĄCA: KATARZYNA SOBIESZCZAŃSKA – niezależny ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik świadczący usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw, współpracownik kancelarii prawnych. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnim doświadczeniem. Praktyk od lat zainteresowany tematyką związaną z ubezpieczeniami społecznymi. Przez ponad 5 lat osoba odpowiedzialna za sprawy ZUS w jednym z największych banków w Polsce. Od kilku lat prowadząca szkolenia i wspierająca firmy w zakresie spraw kadrowo-płacowych, w szczególności ubezpieczeń społecznych. Swoje szkolenia opiera na praktyce i doświadczeniu. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Ubezpieczeń w SGH w Warszawie i Prawa Pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych, prawa pracy oraz obsługi programu Płatnik na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

CENA: 310 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 280zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 10.00-14.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU.

I. Formy opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby zatrudnione w 2024r. – źródła osiągania przychodów a forma opodatkowania.

II. Przychody z tytułu zatrudnienia opodatkowane na zasadach ogólnych – skala podatkowa.
1. Skala podatkowa obowiązująca w 2024r.
2. Zasady pobierania zaliczek na podatek w 2024r.
3. Formy składania wniosków i oświadczeń podatkowych w 2024r.
4. Terminy obowiązywania poszczególnych wniosków i oświadczeń podatkowych składanych przez osoby zatrudnione.
5. Obowiązek zastosowania przez płatnika wniosku/oświadczenia złożonego przez podatnika:
• kiedy płatnik ma obowiązek zastosować wniosek/oświadczenie podatkowe złożone przez podatnika (np. pracownika, zleceniobiorcę itd.)?
• cofnięcie i wygaśnięcie wniosku – obowiązek aktualizacji wniosków i oświadczeń podatkowych przez podatnika, odpowiedzialność płatnika i podatnika,
• terminy stosowania wniosków i oświadczeń podatkowych przez organy rentowe (np. ZUS) – konsekwencje dla podatnika,
• wnioski i oświadczenia podatkowe a kilka rodzajów przychodów u jednego płatnika.
6. Kwota wolna od podatku w 2024r. – zasady korzystania z kwoty wolnej. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca zaliczkę.
7. Sposób stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej zaliczkę – płatnicy stosujący kwotę zmniejszającą „z urzędu” a płatnicy stosujący kwotę zmniejszającą na wniosek podatnika.
8. Kwota zmniejszająca zaliczkę w 2024r.:
• korzystanie z kwoty wolnej od podatku „w całości” a miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę,
• korzystanie z kwoty zmniejszającej zaliczkę przez różne grupy podatników osiągających przychody za pośrednictwem zakładu pracy (pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, członków zarządów, menadżerów itd),
• możliwość podziału kwoty zmniejszającej zaliczkę między kilku płatników – zasady i warunki podziału, problemy z podziałem kwoty zmniejszającej między kilku płatników w trakcie miesiąca – nadpłaty i niedopłaty podatku,
• korzystanie z kwoty zmniejszającej zaliczkę przez zatrudnionych emerytów i rencistów
(wniosek ZUS EPD-20 i PIT-3),
• konsekwencje błędnego podziału kwoty zmniejszającej – przekroczenie limitu,
• możliwość skorzystania z kwoty zmniejszającej zaliczkę przez osoby pobierające zasiłki wypłacane przez ZUS,
• korzystanie z kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej zaliczkę przez osoby prowadzące działalność – „dzielenie” kwoty zmniejszającej zaliczkę na kilku płatników przy prowadzeniu działalności gospodarczej i jednoczesnym osiąganiu przychodów z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenia itd.) – korzystanie z kwoty zmniejszającej zaliczkę u pracodawcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
• kwota zmniejszająca zaliczkę a osiąganie przychodów z najmu lokalu w 2024r.
9. Koszty uzyskania przychodu w 2024r.:
• stosowanie podstawowych KUP u różnych grup podatników,
• możliwość stosowania podwyższonych KUP – niezbędne warunki,
• wysokość KUP w naliczaniu wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych – koszty 20% a koszty 50%, stosowanie kosztów autorskich w 2024r. u różnych grup podatników.
• rezygnacja ze stosowania pracowniczych KUP i 50% KUP – kiedy podatnik powinien złożyć stosowny wniosek?
10. Ulgi PIT-0 w 2024r.:
• warunki korzystania z „ulgi na powrót”,
• ulga dla seniora a kontynuacja zatrudnienia,
• ulga na czworo dzieci,
• ulga dla młodych – kiedy podatnik powinien złożyć wniosek o jej niestosowanie?
• przekroczenie limitu przychodu w ramach ulg PIT-0 i możliwość dalszego niepobierania zaliczki przez płatnika.
11. Możliwość niepobierania zaliczek na podatek w 2024r.
• którzy podatnicy mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek?
• czy wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek można złożyć u kilku płatników (np. pracodawców) jednocześnie?
• termin graniczny ważności wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek,
• kiedy wniosek o niepobieranie zaliczek powinien być wycofany przez podatnika?
• złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek a przekroczenie kwoty 30.000 zł.
• niepobieranie zaliczki a kwota zmniejszająca zaliczkę – stosowanie kwoty
zmniejszającej zaliczkę w przypadku przekroczenia limitu dochodu i wycofania wniosku przez podatnika przed przekroczeniem limitu 30.000 zł.
12. Oświadczenie podatnika o zamiarze skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
13. Wniosek podatnika o zastosowanie 32% zaliczki na podatek.
14. PIT-2 krok po kroku – zasady wypełniania oświadczenia przez różne grupy podatników
(pracowników, zleceniobiorców, członków rad nadzorczych, menadżerów, członków zarządu, osoby wykonujące umowy o dzieło).
15. Stosowanie wniosków i oświadczeń podatkowych po ustaniu zatrudnienia:
• różnice między rozwiązaniem stosunku pracy a zakończeniem współpracy w ramach umowy zlecenia (stanowisko Ministerstwa Finansów),
• wnioski i oświadczenia podatkowe, które wygasają z chwilą rozwiązania stosunku pracy,
• wnioski i oświadczenia podatkowe, które są nadal stosowane przy naliczaniu wynagrodzeń wypłacanych po rozwiązaniu umowy o pracę,
• możliwość ponownego złożenia nowych wniosków i oświadczeń podatkowych byłemu pracodawcy (płatnikowi)

III. Opodatkowanie pozapłacowych świadczeń pracowniczych:
• Ryczałty samochodowe,
• Odprawy i odszkodowania,
• Ekwiwalenty BHP, stroje służbowe i posiłki dla pracowników,
• Karnety sportowe,
• Pakiety medyczne i ubezpieczenia,
• Szkolenia i dofinansowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych,
• Wyjazdy integracyjne i świadczenia z ZFŚS.

IV. Przychody z tytułu praw majątkowych osiągane przez spadkobierców – zasady opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wypłacanych po zmarłym pracowniku.

V. Przychody z tytułu zatrudnienia opodatkowane ryczałtem.
1. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło opodatkowanych ryczałtem:
• rodzaj wypłaty wynagrodzenia a obowiązek opodatkowania ryczałtem,
• umowy cywilnoprawne z wynagrodzeniem do 200 zł zawarte z własnym pracownikiem,
• umowy cywilnoprawne do 200 zł z przekazaniem praw autorskich.
2. Świadczenia wypłacane byłym pracownikom – emerytom, rencistom, osobom pobierającym nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

VI. Zaliczki na podatek pobierane przez płatników a rozliczenie roczne podatnika. Ryczałt a rozliczenie roczne.

VII. Obowiązki roczne płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i podatku zryczałtowanego – sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych – rodzaje deklaracji, terminy i forma przekazywania do urzędu skarbowego i podatnika.

VIII. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .