Data rozpoczęcia szkolenia:

28.06.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Zapraszamy Państwa na praktyczne warsztaty związane z oceną, rozliczeniem i księgowaniem papierów wartościowych w banku spółdzielczym.

Cele i korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie ma na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat oceny, rozliczania i księgowania papierów wartościowych w banku spółdzielczym.
 • Podczas szkolenia zaprezentowane będzie dużo przykładów związanych z posiadanymi przez banki papierami wartościowymi

Forma szkolenia:

Warsztaty będą realizowane w formie zadań do samodzielnego rozwiązania w arkuszach MS Excel w programie MS TEAMS.

Wskazane byłoby, aby każdy uczestnik miał dostęp do Internetu (strony związane z papierami wartościowymi) oraz do Excela.

Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na żywo i za pomocą czatu przez cały czas trwania szkolenia.

Adresaci szkolenia:

Członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego, pracownicy działów księgowości, Główni Księgowi i inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Trener: ROBERT KONIECZNY – specjalista z zakresu systemu zarządzania ryzykiem, planowania finansowego oraz rachunkowości bankowej i podatkowej, wieloletni szkoleniowiec i praktyk bankowy na stale współpracującym z FRBS.

CENA: 180 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

 1. Wybór papieru wartościowego – prezentacja platformy internetowej Catalyst, wstępna ocena rentowności papieru,
 2. Klasyfikacja papieru wartościowego – wybór metody rozliczenia,
 3. Wyznaczenie sposobu rozliczenia papieru wartościowego w zależności od klasyfikacji – stworzenie arkusza służącego do wyznaczenia ESP,
 4. Rozliczenie papieru wartościowego zgodnie z zasadą memoriału – w podziale na lata i miesiące,
 5. Podatkowe podejście do rozliczenia kuponu (odsetek) i dyskonta w zależności od klasyfikacji papieru wartościowego,
 6. Księgowanie operacji związanych z papierami wartościowymi:
  1. Zakup papieru wartościowego,
  2. Księgowanie na koniec okresu sprawozdawczego,
  3. Wykup lub sprzedaż papieru wartościowego.
 7. Portfel papierów wartościowych – ryzyko, limity wewnętrzne.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.