Data rozpoczęcia szkolenia:

22.04.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:00

Opis szkolenia:

Cele studium:

 • wskazanie podstawowych zadań i zasad kontroli wewnętrznej w Banku,
 • rozpoznanie wymagań nadzorczych w zakresie kontroli wewnętrznej, a także testów compliance i – na tej podstawie – ocena potrzeby dokonania zmian w organizacji oraz regulacjach wewnętrznych,
 • nabycie umiejętności rozpoznania i oceny nowych obszarów ryzyka Banku, wynikających ze zmian przepisów w 2020r. i wykorzystanie tego w planowaniu kontroli, planowaniu działań.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Uzyskanie wiedzy o realizacji zadań związanych ze swoim stanowiskiem pracy.
 • Uzyskanie przykładowych regulacji, raportów, dokumentów dotyczących kontroli wewnętrznej.

Adresaci studium:

 • Członkowie Zarządu;
 • Pracownicy stanowisk ds. zgodności (compliance);
 • Pracownicy stanowisk kontroli wewnętrznej

Wymagania wstępne dla uczestników:

 • Ogólna znajomość przepisów w zakresie kontroli wewnętrznej w banku, w tym: przepisów Prawa bankowego w zakresie systemu kontroli, Rozporządzeń UE, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, Uchwał KNF, Rekomendacji KNF, Metodyki BION
 • Ogólna znajomość praktyki działania banku spółdzielczego

Trener: Wojciech Iwanow – pracownik Banku Spółdzielczego, posiada uprawnienia lustracyjne Krajowej  Rady  Spółdzielczej,  współpracownik  Związku  Rewizyjnego  Banków  Spółdzielczych w Poznaniu w zakresie ryzyka bankowego i audytu wewnętrznego, trener w zakresie zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytu wewnętrznego w Banku, specjalista ds. ryzyka braku zgodności, ekspert od wielu lat współpracujący z FRBS.

CENA: 220 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.00 – 12.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

CZĘŚĆ I – 8 kwietnia 2021 r. , godz. 9.00-12.00
1. System kontroli wewnętrznej i jego zadania w Banku
2. Przepisy prawne i regulacyjne w zakresie kontroli wewnętrznej
3. Cele zapewniane przez system kontroli wewnętrznej
4. Procesy wewnętrzne Banku i ich powiązanie z celami SKW
5. Ryzyko zaistnienia nieprawidłowości
1) Rodzaje zagrożeń
2) Konsekwencje zagrożeń
3) Identyfikacja zagrożeń
6. Mechanizmy kontrolne
1) Szczegółowe cele kontroli wewnętrznej wg. Rekomendacji H
2) Mechanizmy kontrolne i ich rodzaje wg. Rozp. MRiF i Rek. H
7. Organizacja banku i system kontroli wewnętrznej – model trzech linii obrony
1) Rola i zadania pierwszej linii obrony
2) Rola i zadania drugiej linii obrony
3) Rola i zadania trzeciej linii obrony
8. Przykłady – podział komórek organizacyjnych na linie obrony, członkowie Zarządu, a linie obrony
9. Identyfikacja, weryfikacja i udokumentowanie procesów istotnych
10. Matryca funkcji kontroli
1) Powiązanie procesów istotnych z celami kontroli wewnętrznej
2) Powiązanie celów kontroli w procesie z mechanizmami kontrolnymi
11. Przykłady – dobór mechanizmów kontrolnych w przykładowym procesie
12. Prowadzenie i aktualizacja matrycy funkcji kontroli
1) Identyfikacja i obieg informacji dotyczącej procesów wewnętrznych
2) Identyfikacja, weryfikacja lub projektowanie i obieg informacji w zakresie mechanizmów kontrolnych i ról w procesach
3) Skutki braku przypisania zadań i właściwej komunikacji
13. Przykłady – typowe problemy występujące w matrycy funkcji kontroli, w związku z budową matrycy – identyfikacja zakresu do doskonalenia (cz.1)

CZĘŚĆ II – 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00-12.00
14. Rodzaje czynności kontroli (monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych)
1) Weryfikacja bieżąca
2) Testowanie
15. Testy pionowe i poziome – różnice, jak klasyfikować?
16. Rodzaje testów
1) Testy skuteczności mechanizmów kontrolnych
2) Testy zgodności (skuteczności mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, compliance)
17. Przykład – zaplanowanie czynności monitorowania skuteczności mechanizmów kontrolnych
w procesie
18. Przykłady – typowe problemy występujące w matrycy funkcji kontroli, w związku z monitorowaniem w matrycy – identyfikacja zakresu do doskonalenia (cz.2)
19. Zasady testowania
1) Uprawnienie
2) Jasno postawione zadania
3) Wiedza merytoryczna
4) Niezależność
20. Procesowe podejście do testowania
1) Formalna metodyka testowania
2) Testowanie wszystkich mechanizmów w procesie/operacji w procesie
3) Metody doboru próby
20. Przykład – budowa metodyki kontroli (check lista, dobór próby) dla przykładowych procesów
i założonych celów kontroli
21. Dokumentowanie wyników kontroli wewnętrznej
22. Raportowanie i ewidencjonowanie wyników kontroli
23. Wydawanie zaleceń
1) Działania naprawcze
2) Monitorowanie wykonania zaleceń
24. Raportowanie zadań przez komórki w systemie kontroli
25. Współpraca z komitetem audytu
26. Ocena adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej
27. Przykład – weryfikacja adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych w przykładowym procesie.

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.