Data rozpoczęcia szkolenia:

24.05.2022

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

12:30

Opis szkolenia:

Rekomendacja Z oraz Rozporządzenie PE 2019/876 wprowadziły szereg zmian w Polityce informacyjnej banku spółdzielczego. W związku z licznymi zmianami procedur wewnętrznych oraz zbliżających się ZP/WZ bank powinien zweryfikować informacje podlegające ogłoszeniu na podstawie Polityki informacyjnej.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przegląd publikowanych przez banki spółdzielcze informacji, z uwzględnieniem miejsc publikacji oraz zasad weryfikacji ww. informacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Uczestnik szkolenia zapozna się ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem PE 2019/876 oraz Rekomendacji Z w obszarze polityki informacyjnej;
 • Uczestnik szkolenia otrzyma wzór obowiązującej w 2022r. Polityki informacyjnej;
 • Uczestnik otrzyma schemat informacji podlegających ujawnieniu.

ADRESACI SZKOLENIA: Szkolenie jest skierowane do Członków Zarządu, pracowników komórki ds. zgodności, komórki ds. ryzyka, kontroli wewnętrznej oraz innych osób zainteresowanych problematyką będącą przedmiotem szkolenia.

PROWADZĄCY: RENATA SZOSTAK – dyplomowany audytor wewnętrzny (IIA, IIC),  wykładowca Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie audytu wewnętrznego, wieloletni  praktyk bankowy, aktualnie pracownik Banku Spółdzielczego na stanowisku ds. zgodności i IOD (Bank w SOI) oraz na stanowisku Audytu Wewnętrznego (bank samodzielny). Doświadczony szkoleniowiec, wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

CENA: 240 zł/os brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 12.30 – 15.30

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Podstawy prawne publikowania informacji;
2. Podział zadań w realizacji Polityki informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z;
3. Forma i miejsca publikacji informacji z uwzględnieniem zapisów Rekomendacji Z;
4. Częstotliwość ujawniania, wprowadzania zmian:
a. Weryfikacja roczna – głównie dane ilościowe,
b. Weryfikacja bieżąca – dane opisowe;
5. Definicja małej i niezłożonej, nienotowanej instytucji na podstawie Rozporządzeniem PE 2019/876;
6. Ujawnienia na podstawie:
a. ustawy Prawo bankowe;
b. Rekomendacji nadzorczych KNF P. H, M, Z,
c. Rozporządzenia 575/2013, z późniejszymi zmianami,
d. Zasad ładu korporacyjnego,
e. Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
f. Ustawy o ochronie danych osobowych,
g. Wytycznych EBA/GL/2018/06 w sprawie ekspozycji restrukturyzowanych i nieobsługiwanych,
7. Budowa bazy informacji archiwalnych,
8. Kontrola wewnętrzna w obszarze ujawniania informacji;
9. Pytania i odpowiedzi.

 

 

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.