Data rozpoczęcia szkolenia:

12.05.2021

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

09:30

Opis szkolenia:

Cele szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie głównych zasad dotyczących ochrony danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez organizację w ramach prowadzonej.
 • W toku szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną główne zadania stawiane administratorom danych osobowych, ich obowiązki oraz uprawnienia, w tym również w ramach współadministrowania danymi osobowymi.
 • Przestawione zostaną także kwestie wynikające z faktu powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym.

Korzyści ze szkolenia:

 • Zdobycie nowej i uporządkowanie posiadanej wiedzy.
 • Zdobycie wiedzy  dotyczącej  obowiązków  pracodawcy  i pracownika  oraz  sankcji,  jakie  mogą  zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów.

Adresaci:

 • Adresatami szkolenia są pracownicy organizacji przetwarzającej dane osobowe odpowiadający za opracowanie i wdrożenie w organizacji wewnętrznych procedur dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również osoby, którym powierzono zadania inspektora ochrony danych.
 • Szkolenie przeznaczone jest wszystkich pracowników organizacji przetwarzającej dane, z uwagi na fakt przetwarzania danych osobowych praktycznie na wszystkich szczeblach działania organizacji i obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych na tych szczeblach,
  co wiąże się z koniecznością zapoznania pracowników z obowiązkami wynikającymi z RODO.
 • Szkolenie stanowić będzie źródło praktycznej wiedzy także dla osób zarządzających lub nadzorujących w danej organizacji.

TRENER: EWA DZIDO – radca prawny. Doświadczony prawnik w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, w tym Banków Spółdzielczych. Mecenas Ewa Dzido współpracowała z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. Doświadczony wykładowca i stały współpracownik FRBS.

CENA: 160 zł

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 09.30 – 13.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem:
1.1. Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1.2. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko;
1.3. Dane osobowe wrażliwe – możliwość przetwarzania;
1.4 Przetwarzanie danych osobowych w przypadku braku wyrażenia zgody.
2. Obowiązki administratorów danych osobowych w zakresie ochrony przetwarzanych danych:
2.1. Ocena ryzyka przetwarzania danych.
2.2. Identyfikacja ryzyka dla praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.
2.3. Obowiązek prowadzenia rejestru czynności.
2.4. Ocena wykorzystywanych środków służących bezpieczeństwu danych.
2.5. Ocena ryzyka w kontekście potrzeby zawiadamiania osoby, której dane są przetwarzane o naruszeniu bezpieczeństwa danych.
2.6. Ocena ryzyka podmiotu przetwarzającego.
2.7. Ocena ryzyka w przypadku zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
3. Prawa osoby, której dane są przetwarzane.
3.1. Jak i kiedy informować o pozyskaniu danych?
3.2. Prawo dostępu do danych osobowych.
3.3. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych a uzasadniony interes administratora danych.
3.4. Prawo do sprostowania danych.
3.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
3.6. Prawo do przeniesienia danych.
3.7. Nieuzasadnione lub nadmierne żądania.
4. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
5. Sposoby weryfikacji ryzyka naruszenia praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane.
6. Wdrożenie środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
7. Czym jest incydent i konsekwencje jego wystąpienia.
8. Wpływ wystąpienia zagrożenia na prawa lub wolności, których dane są przetwarzane.
9. Odpowiedzialność cywilnoprawna i administracyjna za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
10. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach zdalnych

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com  z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład:

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu zdalnym

  Zgłoszenie na szkolenie zdalne

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia zdalnego

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia zdalnego

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia zdalnego

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej na adres e-mail szkoleniazdalne@frbs.org.pl na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia on-line. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej do wystawienia faktury wysokości 50% odpłatności za szkolenie. Brak oficjalnej rezygnacji przesłanej w formie pisemnej uprawnia Fundację do wystawienia faktury w wysokości pełnej, 100% odpłatności za szkolenie.

  Zasady odpłatności

  Płatność za szkolenie zdalne następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez FRBS po zakończeniu szkolenia. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej i przesyłane na adres e-mail wskazany przez bank jako właściwy adres przesyłania faktur elektronicznych.