Data rozpoczęcia szkolenia:

08.12.2023

Godzina rozpoczęcia szkolenia:

11:00

Opis szkolenia:

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy pracowników banku w zakresie oceny danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oraz poprawnej interpretacji wyliczonych wskaźników finansowych (dane podmiotów o odmiennym profilu działalności), w tym „szybkiej” analizy pionowej i poziomej tych sprawozdań, jako podstawy wstępnej oceny kondycji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy i typowania pozycji do wyjaśnienia.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności:

 • odpowiedniego skompletowania i weryfikacji danych, które muszą zostać poddane analizie przy przeprowadzaniu oceny zdolności kredytowej,
 • wnioskowania z wyników przeprowadzonej analizy finansowej i formułowania propozycji warunków decyzji kredytowej.

ADRESACI: Pracownicy Banków Spółdzielczych pracujących w obszarze ryzyka kredytowego.

PROWADZĄCA: JOLANTA TOMCZYK – doświadczony praktyk bankowy w obszarze analizy, identyfikacji i zarządzania ryzykiem kredytowym, indywidualnym i portfelowym, wieloletni pracownik Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Centrali Banku BPS S.A. z doświadczeniem w kierowaniu zespołami  analityków kredytowych, w tym w Banku Spółdzielczym z Grupy BPS. Trener – wykładowca z długoletnim doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy opartej na praktyce płynącej z bieżącej pracy zawodowej, stały współpracownik FRBS.

CENA: 260 zł/os brutto

Każda kolejna osoba z banku – 230zł brutto

Plan szkolenia:

Szkolenie przewidziane jest w godzinach 11.00 – 15.00

UWAGA: PONIŻSZY PROGRAM MOŻE BYĆ ZREALIZOWANY JAKO SZKOLENIE ZAMKNIĘTE, NA ZAMÓWIENIE BANKU

1. Ocena zdolności kredytowej w kontekście przepisów ustawy Prawo bankowe.
2. Wymogi ustawy Prawo bankowe, które należy spełnić przy udzielaniu kredytu podmiotowi nie posiadającemu zdolności kredytowej (zasady klasyfikacji takich ekspozycji kredytowych).
3. Elementy wchodzące w skład standardowej metodyki oceny ryzyka kredytowego – zdolności kredytowej dla transakcji kredytowych wnioskowanych przez klientów instytucjonalnych:
a) ocena formalno-prawna,
b) ocena wstępna,
c) ocena danych z baz wykorzystywanych przez Bank,
d) ocena dotychczasowej współpracy Klienta z Bankiem,
e) ocena merytoryczna (analiza ilościowa i jakościowa):
• identyfikacja i ocena powiązań klienta z innymi podmiotami w kontekście ich wpływu na jego sytuację ekonomiczno-finansową,
• rachunek zysków i strat, bilans, przepływy finansowe – budowa, powiązania pozycji, analiza pionowa i pozioma,
• podstawowe grupy wskaźników finansowych (ocena ilościowa – obiektywny charakter oceny),
• ocena jakościowa – subiektywny charakter oceny,
• rola wskaźników branżowych przy ocenie sytuacji klienta,
• wskaźniki efektywności inwestycji przy ocenie projektu inwestycyjnego/deweloperskiego,
• ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
f) raport kredytowy (dokument prezentujący wyniki kompleksowej oceny wniosku klienta),
g) SWOT (analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń),
h) prawne zabezpieczenie kredytu – dobór najwłaściwszych form w zależności od rodzaju produktu oraz poziomu ryzyka kredytowego transakcji,
i) identyfikacja czynników ryzyka – podsumowanie wyników analizy,
j) wnioski końcowe i rekomendacja warunków decyzji kredytowej.
4. Ryzyka związane z ograniczonym zakresem informacji w ocenie sytuacji klientów prowadzących księgowość uproszczoną.

Informacji na temat szkolenia
zdalnego udzieli:

Beata Płatek  – Koordynator ds. szkoleń
tel. kom.: 500 358 657
e-mail: szkoleniazdalne@frbs.org.pl

Zapisz się na szkolenie
  Zapisz się na szkolenie

  Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

  Aby wziąć udział w szkoleniu on-line uczestnik musi posiadać: 

   1. Komputer lub urządzenie mobilne – w przypadku urządzenia mobilnego można pobrać odpowiednią aplikację „ClickMeeting” ze sklepu Google Play lub AppStore.
   2. Połączenie internetowe o zalecanej prędkości:
    • 512 KB/sek dla dźwięku,
    • 1,5 MB/sek dla obrazu i dźwięku.
   3. Wymagania sprzętowe:
    • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
    • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej).
   4. W przypadku oprogramowania Firewall porty numer 80, 443 i 1935 powinny być odblokowane. Zalecamy także wyłączenie na czas szkolenia wszelkich dodatków typu Adblock.
   5. W systemie pocztowym trzeba dodać do „białej listy” domenę clickmeeting.com z której wysyłane są zaproszenia na webinary.
   6. Słuchawki lub głośniki podłączone do komputera.
   7. Przeglądarka Firefox, Google Chrome. Przeglądarka musi być uaktualniona do najnowszej wersji.

  Proszę pamiętać, aby przed dołączeniem do szkolenia on-line wyłączyć wszystkie inne aplikacje, które korzystają z mikrofonu (np. Skype, WhatsApp itp.) oraz aby w czasie trwania szkolenia nie były pobierane pliki lub aktualizacje.

  W celu upewniania się czy jest możliwość prawidłowego  odbycia szkolenia on-line zaleca się przeprowadzenie testu połączenia. Link do testu przesyłany jest wraz z zaproszeniem  na szkolenie. Poniżej przykład: 

  Zgłoszenie, potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie, rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu on-line

  Zgłoszenie na szkolenie on-line

  Zgłoszenie przyjmowane jest na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną​ osobę, przesłanego e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl lub poprzez stronę zapis na szkolenie on-line za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie wybranego szkolenia.

  Realizacja szkolenia on-line

  Zaplanowane szkolenie on-line potwierdzane jest mailowo 1–2 dni przed jego terminem realizacji.

  Odwołanie szkolenia on-line

  W przypadku konieczności odwołania szkolenia on-line, FRBS kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo lub telefonicznie.

  Rezygnacja ze szkolenia on-line

  Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej, e-mailem na adres szkoleniazdalne@frbs.org.pl , do godziny 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie. Brak rezygnacji po 14-tej dnia poprzedzającego szkolenie – odpłatność 100 % .